Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-04-10
2021-04-01 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Link do wykładu humanistycznego w dniu 10 IV, sobota (studia niestacjonarne, licencjackie, 6 semestr), godziny 15.00-16.30

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Dołącz na swoim komputerze lub w aplikacji mobilnej

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

Studia II stopnia, 1 rok

Studia II stopnia, 2 rok

A. Borzyszkowski