Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-01-17
2021-01-07 00:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:45—10:15, Analiza matematyczna, wykład: dr hab. prof. UG Rafał Filipów
 • 10:30—12:45, Matematyka dyskretna, wykład: dr Hanna Furmańczyk
 • 13:30—17:05, Języki programowania+środowisko programisty, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk, link

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:15—9:45, Systemy operacyjne, wykład: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, strona domowa
 • 10:00—12:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, gr. 1: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 12:45—15:00, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, link
 • 15:15—16:45, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 1: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, strona domowa
 • 17:00—18:30, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, link
 • 10:00—12:15, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, link
 • 12:45—15:00, Programowanie obiektowe, laboratorium, gr. 2: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 15:15—16:45, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, link
 • 17:00—18:30, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 2: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, strona domowa

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—10:15, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład: dr Hanna Furmańczyk
 • 10:30—12:45, Projekt zespołowy, gr. 1: dr Adam Kostulak, gr. 2: dr Arkadiusz Mirakowski, strona domowa
 • 13:15—15:30, Programowanie współbieżne, wykład: dr Paweł Pączkowski
 • 15:45—18:00, Programowanie współbieżne, laboratorium, gr. 1: dr Paweł Pączkowski, gr. 2: mgr Michał Kassjański, link

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Logika dla informatyków, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, link (8sxczow)
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Logika dla informatyków, laboratorium: dr Andrzej Borzyszkowski, link
 • 11:30—13:00, Inteligencja obliczeniowa, wykład: dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz
 • 13:30—15:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 1: mgr Łukasz Mielewczyk
 • 15:15—16:45, Projekt zespołowy, laboratorium, gr. 1: dr Adam Kostulak
 • 17:00—18:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, gr. 1: mgr Grzegorz Madejski
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, gr. 2: mgr Grzegorz Madejski
 • 15:15—16:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk
 • 17:00—18:30, Projekt zespołowy, laboratorium, gr. 2: dr Adam Kostulak
 • 13:30—15:00, Projekt zespołowy, laboratorium, gr. 3: dr Adam Kostulak
 • 15:15—16:45, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, gr. 3: mgr Grzegorz Madejski
 • 17:00—18:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 3: mgr Łukasz Mielewczyk

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Logika dla informatyków, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, link (8sxczow)
 • 9:45—11:15, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 1: mgr Grzegorz Madejski
 • 11:30—13:00, Matematyka dla informatyków—Kombinatoryka, ćwiczenia, gr. 1: mgr Michał Zakrzewski
 • 9:45—11:15, Matematyka dla informatyków—Kombinatoryka, ćwiczenia, gr. 2: dr Maciej Dziemiańczuk
 • 11:30—13:00, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 2: mgr Grzegorz Madejski
 • 13:30—15:00, Obliczalność i złożoność, wykład: dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz
 • 15:15—16:45, W. fakult.—Logika dla informatyków, laboratorium: dr Andrzej Borzyszkowski, link
A. Borzyszkowski