« powrót do strony głównej

Środowisko Programisty + Języki Programowania (Zaoczne)


Wykład:

Wykład będzie odbywał się online na platformie MS Teams w zespole o nazwie:
WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) ŚrodProg+JęzykiProgr WYKŁAD (kod dostępu: j4y88s4).
Wszyscy Studenci pierwszego roku (Zaoczne) proszeni są o zapisanie się do tego zespołu.

Laboratorium:

Osoby, które przypisane są do grupy 4 (prowadzący: dr Maciej Dziemiańczuk) proszę o zapisanie się do zespołu o nazwie: WMFI-INF-L3ZAO-(2020/2021) ŚrodProg+JęzykiProgr Lab MDz (kod dostępu: wi382k2).

Linki do stron pozostałych prowdzących laboratoria:

Tematy wykładów:

Tematy
 1. Środowisko programisty (11.10.2020)
  • system linux
  • system kontroli wersji git
 2. Języki programowania (25.10.2020)
  • wstęp do programowania
  • język C
 3. Języki programowania (8.11.2020)
  • kompilacja
  • zmienne, stałe, stałe wyliczeniowe
  • instrukcja warukowa if, switch
  • pętla while, do-while i for
 4. Języki programowania (15.11.2020)
  • pętle - podsumowanie
  • tablice
  • funkcje
 5. Języki programowania (29.11.2020)
  • funkcje - podsumowanie
  • zmienne lokalne, globalne i statyczne, zakres widzialności
  • operacje wejścia/wyjścia
 6. Języki programowania (...)
  • struktury, unie i pola bitowe
  • operacje na plikach
  • projekty wieloplikowe
  • preprocessing
 7. Języki programowania (...)
  • wskaźniki i arytmetyka wskaźnikowa
  • przekazywanie argumentów przez wskaźnik
  • dynamiczna alokacja pamięci
 8. Języki programowania (...)
  • podstawowe struktury danych
  • wykrywanie błędów - debugger dbg
 9. Języki programowania (...)
  • ...
 10. Języki programowania - ciekawostki (...)
  • generowanie grafiki
  • obliczenia równoległe

Zaliczenie wykładu:

Egzamin pisemny na ocenę.

Zaliczenie laboratorium (grupa 4 - dr Maciej Dziemiańczuk):

Zapowiedziane i niezapowiedziane krótkie sprawdziany ze znajomości materiału z ostatnich zajęć/wykładu. Ocena 3.0 od 51% maksymalnej liczby podstawowych punktów. Każde kolejne 10% to pół oceny w górę.

Materiały i literatura:

 1. Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie. Język ANSI C. WNT 1.
 2. Stephen Prata. Język C. Szkoła programowania, Helion.
 3. Jennifer Greene, Rusz głową C, Helion 2014.