Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-01-16
2021-01-07 00:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:35—12:45, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 1: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, gr. 2: dr inż. Arkadiusz Mirakowskistrona domowa, gr. 3: mgr Łukasz Mielewczyk
 • 13:15—14:45, Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. A: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, gr. B: dr Piotr Karwasz, link
 • 15:00—17:15, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. A: dr Hanna Furmańczyk, gr. B: dr Piotr Karwasz, link
 • 8:30—10:45, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. C: mgr Mateusz Miotk, link,  gr. D: dr Piotr Karwasz, link
 • 11:00—12:30, Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. C: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, gr. D: dr Piotr Karwasz, link
 • 13:00—17:10, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 4: dr Maciej Dziemiańczuk, link, gr. 5: mgr Mateusz Miotk, link, gr. 6: mgr Łukasz Mielewczyk

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:15—10:30, Algorytmy i struktury danych, wykład: dr Paweł Pączkowski
 • 10:45—13:00, Programowanie obiektowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 13:15—14:45, Algorytmiczna teoria grafów, wykład: dr Hanna Furmańczyk
 • 15:15—18:30, Język angielski, gr. A/510/20: mgr Irena Moszczyńska-Janicka, gr. A/509/20: mgr Andrzej Szabała, link

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:15—10:30, Technologie .NET, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 10:45—12:00, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, link (5h5cdm8)
 • 12:00—13:00, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, sprawdzian (moodle): dr Andrzej Borzyszkowski
 • 13:30—15:45, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, gr. 1: dr Andrzej Borzyszkowski, link
 • 16:00—18:15, Technologie .NET, laboratorium, gr. 1: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 13:30—15:45, Technologie .NET, laboratorium, gr. 2: dr Tomasz Borzyszkowski
 • 16:00—18:15, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, gr. 2: dr Andrzej Borzyszkowski, link

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie w logice, wykład: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, link
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, link
 • 11:30—13:00, Zaawansowane języki programowania, wykład: dr Wiesław Pawłowski, link
 • 13:30—15:00, Język angielski, gr. A/199/20: mgr Irena Moszczyńska-Janicka, link, gr. A/198/20: mgr Andrzej Szabała, link
 • 15:15—16:45, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
 • 17:00—18:30, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie w logice, wykład: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, link
 • 9:45—11:15, Matematyka dla informatyków—Kombinatoryka, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk
 • 11:30—13:00, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, link
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller,  dr Adam Kostulak, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, strona domowa
 • 15:15—16:45, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
 • 17:00—18:30, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
 • 15:15—17:15, W. fakult.—Animacja 3D, wykład: dr Piotr Arłukowicz
 • 17:30—19:30, W. fakult.—Animacja 3D, laboratorium: dr Piotr Arłukowicz
A. Borzyszkowski