Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-01-20
2019-01-10 10:00:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—11:35, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 11:50—13:20, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 2
 • 13:50—14:50, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2
 • 14:50—16:05, Matematyka dyskretna, kolokwium (wszystkie grupy), dr Hanna Furmańczyk, 2
 • 16:20—18:35, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Hanna Furmańczyk, gr. D, 227

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 109
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, 109
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska, 309, mgr Andrzej Szabała, 310

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—11:00, Projekt zespołowy, dr Adam Kostulak, 110
 • 11:15—12:45, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 1
 • 13:15—15:30, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
ostatnie laboratorium z tego przedmiotu odbędzie się 3.II.2019

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:35—10:05, Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie, wykład, dr Ewelina Kowalska, 1
 • 10:20—11:50, Język angielski, mgr Zbigniew Wałowski gr. A167, 227, mgr Irena Moszczyńska gr. A168, 309, mgr Andrzej Szabała gr. A043, 310
 • 12:00—14:15, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 110
 • 15:00—16:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 110
 • 16:35—18:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 110
 • 12:00—13:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 3, 29
 • 13:45—15:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 29
 • 15:45—18:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 29
 • 12:00—13:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 4, 39
 • 14:00—16:15, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr. 4, 109
 • 16:30—18:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 4, 109
ostatnie laboratorium z fakultetu Wzorce projektowe odbędzie się 3.II.2019

Studia II stopnia, 2 rok

w tym dniu zajęcia gr. 1 dotyczą studentów nie uczęszczających na wykład z Grafiki 3D
 • 9:10—11:20, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 210
 • 9:10—11:20, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. 2, 209
 • 11:35—13:05, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 13:35—14:55, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 209
 • 13:35—15:45, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. 1, 210
 • 15:10—16:10, W. fakult.—Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 39
 • 16:15—18:00, Obliczalność i złożoność, kolokwium, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
A.Borzyszkowski