Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-01-20
2019-01-10 10:00:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

ostatnie laboratorium z tego przedmiotu odbędzie się 3.II.2019

Studia II stopnia, 1 rok

ostatnie laboratorium z fakultetu Wzorce projektowe odbędzie się 3.II.2019

Studia II stopnia, 2 rok

w tym dniu zajęcia gr. 1 dotyczą studentów nie uczęszczających na wykład z Grafiki 3D
A.Borzyszkowski