Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-10-14
2018-10-04 20:16:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—11:35, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 11:50—13:20, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 2
 • 13:50—16:05, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 109
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25, dr Arkadiusz Mirakowski, 109
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska, 309, mgr Andrzej Szabała, 310

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—11:00, Projekt zespołowy, dr Adam Kostulak, 110
 • 11:15—12:45, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 1
 • 13:15—15:30, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 15:45—18:00, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 25

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:15—9:30, Projekt zespołowy, wykład, dr Emilia Lubecka, 1
 • 9:45—11:15, Język angielski, mgr Zbigniew Wałowski gr. A167, 227, mgr Irena Moszczyńska gr. A168, 309, mgr Andrzej Szabała gr. A043, 310
 • 11:30—13:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 110
 • 13:15—16:15, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr. 1, 110
 • 16:45—18:15, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 110
 • 11:30—13:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 29
 • 13:15—14:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 29
 • 15:15—18:15, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 29
 • 11:30—14:30, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 39
 • 15:00—16:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 3, 39
 • 16:45—18:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 39
 • 11:30—13:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr. 4, 51
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 4, 51
 • 15:15—16:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 4, 51
Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 1,2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 kolejnych zjazdów
Laboratorium do wykładu wzorce projektowe gr. 2 odbywać się będzie od 2 zjazdu w godzinach 18:15-19:55.

Studia II stopnia, 2 rok

 • 9:20—11:30, W. fakult.—Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 39
 • 12:00—15:15, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład+ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 15:30—17:00, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
Uwaga: Plan studiów przewiduje 20 godz wykładów z mikroprzedsiębiorczości. Odbędą się one w dużych dawkach w trzech zjazdach: 28.X, 25.XI oraz 9.XII. Wówczas nie będzie laboratorium z grafiki a pozostałe zajęcia odbędą się ok. 2 godz. później.
A.Borzyszkowski