Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2018-10-14
2018-10-04 20:16:00
Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.


Studia I stopnia, 1 rok

Studia I stopnia, 2 rok

Studia I stopnia, 3 rok

Studia II stopnia, 1 rok

Uwaga: zajęcia laboratoryjne grup 1,2,3,4 będą odbywać się w zmieniającym się cyklu tak suma zajęć z projektu zespołowego wyniosła 30h.
Wykłady z projektu zespołowego odbędą się w czasie 6 kolejnych zjazdów
Laboratorium do wykładu wzorce projektowe gr. 2 odbywać się będzie od 2 zjazdu w godzinach 18:15-19:55.

Studia II stopnia, 2 rok

Uwaga: Plan studiów przewiduje 20 godz wykładów z mikroprzedsiębiorczości. Odbędą się one w dużych dawkach w trzech zjazdach: 28.X, 25.XI oraz 9.XII. Wówczas nie będzie laboratorium z grafiki a pozostałe zajęcia odbędą się ok. 2 godz. później.
A.Borzyszkowski