Przedmioty do wyboru - semestr letni - studia dzienne
2021-01-17 00:00:00
Wykłady obieralne - semestr letni 2020/21
Zapisy odbędą się w okresie od 29.01.2021, godz 12:00 do 1.02.2020, godz. 12:00 poprzez Portal Studenta
Informatyka ogólnoakademicka
Studia licencjackie dzienne - Rok III
specjalność Aplikacje i Bazy danych
Należy wybrać: 1 przedmiot w wymiarze 30h - wykład 30 h laboratorium
oraz 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
specjalność Ogólna
Należy wybrać: 3 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30 h laboratorium
oraz 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru (dla wszystkich specjalności):
Wprowadzenie do Machine Learning (30h wykład,30 h laboratorium) Dr V. Onyshchenko
Programowanie współbieżne, (30h wykład,30 h laboratorium) Dr P. Pączkowski/Mgr M. Kassjański
Widzenie komputerowe, (30h wykład,30 h laboratorium) Dr hab. Prof. UG M. Ciecholewski 
Podstawy kryptografii (15h wykład,15 h laboratorium) Dr A. Borzyszkowski
Technologie sieci WEB (30h wykład,30h laboratorium) Dr W. Pawłowski - tylko dla specjalności ogólnej
Serwery baz danych (30h wykład,30h laboratorium) Dr hab. Prof. UG Tomasz Dzido - tylko dla specjalności ogólnej
Informatyka praktyczna - Rok II
Należy wybrać: 2 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30 h laboratorium
oraz 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
Wstęp do programowania deklaratywnego (30h wykład,30 h laboratorium) Dr hab. Prof. UG Ch. Schwarzweller
Data Visualization in Practice - Wizualizacja danych w praktyce (30h wykład,30 h laboratorium) Dr E. Cichosz (przedmiot w j. angielskim)
Image Processing in Python - Przetwarzanie obrazów w języku Python (30h wykład,30 h laboratorium) Dr E. Cichosz (przedmiot w j. angielskim)
Rozproszone przetwarzanie danych w języku Scala (15h wykład,15 h laboratorium) Firma SCALAC
Studia magisterske dzienne
Studenci I i II roku wybierają 2 przedmioty w wymiarze 30h wykład, 30h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
Grafika 3D - Dr P. Arłukowicz
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R - Dr A. Czarnowska
Podstawy Informatyki Kwantowej - Dr hab. Prof. UG K. Horodecki
Wzorce projektowe - Dr T. Borzyszkowski
A. Kostulak