Informacje dla studentów pierwszego roku
0000-00-00 00:00:00
Poniżej zebraliśmy w skrócie kilka najważniejszych zagadnień dotyczących korzystania z laboratoriów komputerowych i sieci lokalnej [w tym bezprzewodowej] dla osób stawiających pierwsze kroki na Wydziale MFI.
 • nazwy kont
  • wszyscy nowi studenci Wydziału MFI mają zakładane konta z początkiem roku akademickiego
  • student traci prawo do konta z chwilą skreślenia z listy studentów/ukończenia studiów
  • przykładowy student: Jan Kowalski
  • algorytm na nazwe =left(concat(left(imie,1),nazwisko),19)= jkowalski
  • hasło startowe się z:
   • pierwszej litery imienia - dużej
   • numeru albumu
   • ostatniej litery nazwiska - małej.
   • Polskie litery zastąpione są łacińskimi.
   • Przykład:
    Łukasz Nowak 228256 => L228256k
   • Studenci muszą zmienić hasło po pierwszym zalogowaniu.
    Hasło musi być conajmniej 8 znakowe i zawierać przynajmniej po jednym znaku z trzech z czterech podanych kategorii:
    • mała litera
    • duża litera
    • cyfra
    • znak specjalny !@#$%^& ...
  • adres email: jkowalski@sigma.ug.edu.pl
  • webowy klient pocztowy: inf.ug.edu.pl/poczta
 • gdzie są laboratoria/komputery
  • 25,29,39,51,109,110,137
  • czynne w godzinach 8-18
 • zmiany na koncie:
  • haseł, quoty itp osobiście w pok. 28 za okazaniem legitymacji studenckiej
 • zasady korzystania z pracowni
  • czego nie wolno: jeść, pić, kurtki,
  • samodzielnie grzebać przy sprzęcie
  • rozsyłać spam
  • włamania? -odradzam ;) - nie ma zbrodni doskonałej, a konsekwencje przyłapania b. przykre [kara 3]
  • wszystkie laboratoria są monitorowane
  • zaleca się korzystanie z tego samego stanowiska w danej pracowni (przyśpiesza logowanie do Windows)
  • prywatny sprzęt pozostawiony w pracowniach czasem trafia do p28
 • sieć WiFi
  • dostępna w części mat-inf,
  • w holu przy audytoriach, na parterze przy terminalach,
  • punkty dostępowe nazywają się PKnn [PK109,PK51,...]
  • autoryzacja z użyciem loginu i hasła z sigmy
  • eduroam - klucz gererujemy na portalu studenta
 • przestrzegać
 • kary za nieprzestrzeganie w/w zasad
  • 1. blokada konta do momentu wyjaśnienia,
  • 2. blokada konta do końca semestru,
  • 3. rozmowa u dziekana.
 • komputery w akademikach rektorat Bażyńskiego 8 pok. 122 [przedtem lokalni administratorzy]
 • kontakt
  • inf.ug.edu.pl
  • inf.ug.edu.pl/pk
  • formularz zgłoszeniowy
  • pok. 28
  • adresy e-mail pracowników jan.kowalski@inf.ug.edu.pl, jan.kowalski@mat.ug.edu.pl
 • MS Imagine
  • Wydział MFI bierze udział w programie licencyjnym MS Imagine, co zapewnia studentom darmowy dostęp do oprogramowania Microsoft, w tym systemów operacyjnych.
  • link na stronie inf.ug.edu.pl