Algorytmy i struktury danych, wykład, zaoczne 2018/19


informacje o egzaminie: EGZAMIN.html

Wykład

Wykład jest prowadzony wg podręcznika "Wprowadzenie do algorytmów" Cormen, Leiserson, Rivest, Stein, Wydawnictwo Naukowe PWN. Poniżej są podane wybrane uzupełniające informacje.

analiza złożoności czasowej - wstęp: zlozonosc18.pdf

Kopce binarne i Sortowanie kopcowe (Heap-sort): definicje i pseudokod oraz przykład

Sortowanie szybkie (Quick-sort): pseudokod oraz przykład

Sortowanie przez zliczanie (Counting-sort) i pozycyjne (Radix-sort): pseudokod i teoria, przykład.

Listy, kolejki i stosy: definicje, fragmenty pseudokodu

Tablice z haszowaniem: funkcje haszujące, pseudokod i przykład

Uwaga: 24.11.2018 na ćwiczeniach będzie kolokwium

Drzewa poszukiwań binarnych: definicja i pseudokod operacji na drzewie

Drzewa czerwono-czarne: definicja, wstawianie i usuwanie, złożoność, skrócona wersja.

Najdłuższy wspólny podciąg: pseudokod przykład