Praca

Praca na Uniwersytecie

Do końca roku 2021 pracowałem na stanowisku naukowo-dydaktycznym, co oznaczało, że zajmowałem się badaniami naukowymi, oraz nauczaniem. Od roku 2022 więcej czasu poświęcam na nauczanie, pracując na stanowisku dydaktycznym. Najczęściej prowadzę zajęcia dla studentów, ale zdarza się także pracować z grupami innego rodzaju, np. z nauczycielami, z przedstawicielami biznesu lub z dziećmi/młodzieżą na różnym etapie edukacji. W ramach rozwoju własnego i pracowników, kolegów i koleżanek z Wydziału od czasu do czasu organizowałem Seminaria Wydziałowe. Pomagam także przy popularyzacji nauki w szczególności informatyki, w zastosowaniach takich jak grafika, animacja i efekty specjalne. Spis wszystkich swoich zajęć umieściłem na osobnej stronie o nazwie Starocie 

Tematyka badawcza

Obecnie

Na stanowisku profesora dydaktycznego skupiam się na pracy dydaktycznej z uwzględnieniem nowoczesnych metod nauczania w ujęciu kon­struk­ty­wis­tycz­nym. Oprócz rozbudowanej dydaktyki prowadzę także okazjonalne badania pedagogiczne i metodyczne, wypróbowując niektóre sposoby pracy zaczerpnięte z rozwiązań humanistycznych i dostosowuję je do specyfiki nauczania przedmiotów ścisłych. Swoje szczególne zadania widzę w dostosowaniu metod nauczania stosowanych podczas superwizji tutorskich prowadzonych w Cambridge lub Oxford do zapotrzebowania i wymagań studentów przedmiotów ścisłych na naszym Wydziale. Nadal prowadzę szkolenia z Blendera. Często są to jednak podstawowe kursy, bo same studia trwają za krótko i jest niestety za mało czasu na sięgnięcie po tematy zaawansowane. Są to Grafika 3D, Animacja 3D na przemian z Symulacje 3D. Od czasu do czasu zdarza mi się prowadzić także inne bardziej ciekawe tematy, np. efekty specjalne lub zastosowania zaawansowane. Oprócz tego rozszerzyłem "ofertę" akademicką o stosunkowo nowe języki programowania, takie jak Go oraz Rust. Przedmioty programistyczne są prowadzone przy wykorzystaniu moich autorskich metod z EXP (punkty doświadczenia zdobywane przez studentów podczas zajęć).

Poprzednio

Moje zainteresowania naukowe skupiały się na przepływie optycznym , wizualizacji danych , grafice 3D oraz animacji . Szukam także naukowych zastosowań dla Blendera, programu zasadniczo przeznaczonego dla artystów do tworzenia produkcji multimedialnych. W Blenderze można zrobić o wiele więcej. Wykorzystuje się go w wielu dziedzinach technicznych i naukowych, np. w astronomii , medycynie , biochemii  i wielu innych. Blender jest także świetnym narzędziem w edukacji. W swojej pracy Blendera wykorzystałem już w zastosowaniach medycznych (współpraca z GUMed 2017-2019 i z Markiem Krośnickim), w astronomii z Kevinem Healy'm (USA, 2015-2016), w geologii z Brianem Zimmerem oraz Anthonym Love (USA, 2016), w fizyce ciała stałego z Anną Synak, w elektronice z Januszem Młodzianowskim i w geografii z Jeffrey'em Colbym. Oprócz tego Blender przydał mi się w szeregu projektów komercyjnych, które wykonywałem dla takich podmiotów jak np. Stocznia w Gdyni, Polski Rejestr Statków, ABB, w projekcie Mobilna Fabryka Innowacji na UG, sponsorowanym przez Santander oraz Fundusz Innowacji Dydaktycznych. Było także wiele prac mgr i zleceń, które swoim zasięgiem dotykały różnych aspektów wykorzystania technicznego, artystycznego i naukowego tego programu.

Tutoring i dydaktyka

Jak napisałem na stronie z „Zajęciami ”, byłem akredytowanym tutorem pierwszego stopnia, certyfikowanym od 2019 roku najpierw przez Collegium Wratislaviense a teraz jestem akredytowanym tutorem drugiego stopnia po szkoleniach w Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu UG . Współpracowałem z Laboratorium Inicjatyw Dydaktycznych (które zakończyło działalność w 2021r.). Od roku 2020 współpracuję z Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu powołanym w 2020 roku przez Rektora. W roku 2022 zostałem dołączony do kadry CDDiT, a w styczniu 2023 poprowadziłem moje pierwsze szkolenia dla innych pracowników UG. W trakcie swoich zajęć staram się stosować nowoczesne metody nauczania, mentoring, gamifikację, refleksyjność i eksperymentalne metody nauczania, które opracowuję sam lub implementuję wzorem innych. Aktywnie promuję i stosuję tutoring w swojej praktyce zawodowej. Przeprowadzam sesje tutorskie z tutees. W poprzednich latach działałem w projektach Mistrzowie Dydaktyki , Mistrzowie Dydaktyki: Wdrożenie , Szkoła Orłów .

Nagrody i fajne rzeczy

Szkolenia chronologicznie

Działalność ogólna

Legenda dotycząca skrótów

Warsztaty lub jakieś interaktywne zajęcia.
Wykład lub inna forma jednostronnego nadawania.
Trochę jak warsztaty ale bardziej jak seminarium.
Wykład naukowy, odczyt, konferencja lub wybitnie uniwersytecka akcja.
Nagroda lub osiągnięcie
Inne bardziej nietypowe działania, zdarzenia, akcje lub projekty.
Rozpoczęcie lub zakończenie jakiegoś działania.
Zdobycie kwalifikacji, ukończenie szkolenia, itp.
ASU
Appalachian State University (USA)
ABL
Anne Belk Library (ASU)
BFN
Bałtycki Festiwal Nauki
CDDiT
Centrum Doskonalenia Dydaktycznego i Tutoringu
CW
Collegium Wrastislaviense
IM
Instytut Matematyki (UG)
INF
Instytut Informatyki (UG)
LLC
Living Learning Center (ASU)
MBP
Miejska Biblioteka Publiczna
MFI
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki (UG)
PG
Politechnika Gdańska
TA
Targi Akademia (UG)
UMK
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
UMK-IM
Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Matematyki i Informatyk
WC
Wydział Chemii (UG)
WE
Wydział Ekonomii UG, Sopot
WFU
Wake Forest University (USA)
WGK
Warsztaty Gier Komputerowych, konferencja
WH
Wydział Historyczny UG