Zdolni z Pomorza
2016-11-25 09:58:00

Dnia 12 października Uniwersytet Gdański podpisał umowę partnerską z Samorządem Województwa Pomorskiego na rzecz realizacji projektu "Zdolni z Pomorza - Uniwersytet Gdański" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu Uniwersytet Gdański będzie odpowiedzialny za działania "Akademickie formy wsparcia", które będą dedykowane uczniom uzdolnionym oraz nauczycielom chcącym podnieść swoje kompetencje zawodowe.

Szczegółowe informacje na stronie mat.ug.edu.pl/zdolni