Zapisy na przedmioty fakultatywne - studia stacjonarne
2023-09-07 23:00:00
Wybór przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym 2023/2024


Wybór przedmiotów fakultatywnych w semestrze zimowym 2023/2024 dla studiów stacjonarnych (wszystkie kierunki) odbędzie się w okresie 19.09.2023 (wtorek), godz. 10:00 - 20.09.2023 (środa), godz. 10:00 przez Portal Studenta.


I stopień (studia licencjackie) semestr 05

Informatyka - profil praktyczny:Należy wybrać:

3 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:

 
Programowanie współbieżne 
Optymalizacja kombinatoryczna
Technologie sieci Web
Wprowadzenie do grafiki 3D
Aplikacje webowe

2 przedmioty w wymiarze 30h (15h wykład, 15h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:

 
Architektura systemów komputerowych
Algorytmy przetwarzania obrazów cyfrowych
Patenty na oprogramowanie
Automatyzacja procesów budowania i wdrażania systemów IT - Firma
Chmurowe usługi AI  - Firma

Informatyka - profil ogólnoakademicki:


Należy wybrać:

2 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:

 
Technologie .NET
Wstęp do programowania deklaratywnego
Podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów

2 przedmioty w wymiarze 30h (15h wykład, 15h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:

 
Szeregowanie zadań
Programowanie w języku Rust
Podstawy kryptografii 

II stopień (studia magisterskie) semestr 03

Należy wybrać:

2 przedmioty w wymiarze 60h (30h wykład, 30h laboratorium)
Wybór spośród następujących przedmiotów:

 
Programowanie funkcyjne
Algorytmy optymalizacji dyskretnej
Programowanie grafiki 3D w OpenGL

Sylabusy przedmiotów
A. Kostulak