linki do zajęć Dr Woźniak - Inf. Praktyczna
2023-11-25 16:00:00

Zarządzanie projektem informatycznym – wykład (grupy IP 1, IP 2, IP3, IP 4) 

27.11.2023 09.00 – 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzQ4ZjdjODItNjI3My00ZjIwLTkzZjItZTY5NmExMmI5NTg4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

11.12.2023 09.00 – 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThjYWM4ZTItY2M4OS00YTE1LTk3MzgtZWQwMTAxN2JlYjA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

18.12.2023 09.00 – 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmJhMWZjMGItMmE0MS00ZGI2LTlhMWYtNjI4MmNhZDA2NDU0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

08.01.2024 09.00 – 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTdkMzMwNzgtY2M3Ny00Y2JmLThhOTItNjBhYzEyM2Q2NTc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

15.01.2024 09.00 – 10.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmRkYjRhMTAtZGRlYS00ODQ5LWExYzAtNTk3YjE1Y2RkNmQy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

22.01.2024 08.45-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGJlYjczOGEtYzA0Yi00ZDUwLTkyNDItNzVkMWZkNDBmOTEw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

 

IP 1 Zarządzanie projektem informatycznym – ćwiczenia 

wtorek  

05.12.2023 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MThjNzJiNjMtMTIwNy00MzdiLWJhYjEtY2E3ZjZmZmY2NWEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

19.12.2023 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWVmNWZjN2MtNzM2ZS00YmExLTk5MGEtYzJmNDBlNjM2NjA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

09.01.2024 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjFlNjZkNDUtMDNmYS00MzFhLTg0ODgtZDU4MTQyNWJhMzhi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

23.01.2024 godz. 09.15-10.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjQ4YWQ3NmEtMDRjMi00Njk3LTk0YTEtMTI4MmY5Y2Y1MWJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

 

IP 3 Zarządzanie projektem informatycznym – ćwiczenia 

wtorek  

12.12.2023 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWI5NTI1YzktOTQ4OS00NjIyLWJhNjYtN2ExOGYyZmMyMTI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

02.01.2024 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDY5ZDI4NTYtNDUwYS00NzZhLThmNGMtMTIxMGE4MTIxZTE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

16.01.2024 godz. 08.00-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjRjMjA4ZjItNzM0OC00MjIxLTlkYzMtNDgyNDU1ZjMxNGMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

23.01.2024 godz. 10.15-11.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTBlYWVkYjUtODJiYy00MjY2LWI2ODgtNDY1NTMxYWZiMzM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

 

IP 4 Zarządzanie projektem informatycznym – ćwiczenia 

wtorek  

05.12.2023 godz. 13.00-16.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWE0MzlmOTktMDZjNC00NDMxLWI1YzItMzI5MzYwYTU0NzA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

02.01.2023 godz. 13.00-16.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWFhZGU2OTMtMDNiOC00MDkxLWE5ZWQtNTg4MGIyMWNhNGUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

16.01.2024 godz. 13.00-16.00 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1NTg4NGUtZjU2Yi00ZTliLWJiZWUtNDk1YzExNWI1Mzhm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

23.01.2024 godz. 13.00-13.45 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY0MzNhNWEtZDBkNC00ZTUwLWExYWYtMzAwZmEwYjA5N2Rk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

 

IP 2 Zarządzanie projektem informatycznym – ćwiczenia 

poniedziałek 

27.11.2023 godz. 16.30-19.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDRmZjRkNWYtMDI2Ny00NDA2LWJlMjEtOTcyYmQ2YmM0ZjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

11.12.2023 godz. 16.30-19.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmVjMzM2MzktZTc1Yy00N2NlLWJhNTUtYzZkNTFlZDU4NmEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

15.01.2024 godz. 16.30-19.30 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDhlZDg5MmMtMTQ1ZS00YzUyLTgxYjQtZmQzNzE5OTdhYzUx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

wtorek 

23.01.2024 godz. 08.30-09.15 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjZjNGJhMTEtMjUzOS00MWVkLWFjMTEtYjMwODYxNzQ5NjRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b2b950ec-1ee3-4d9d-ac5e-4dd9db5e0b73%22%2c%22Oid%22%3a%220d53b732-09f2-400e-a12b-d3934e993b8d%22%7d 

II