Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2024, wyniki
2024-02-16 18:35:00

W dniach 8-11 lutego br. odbyły się wybory wykładów fakultatywnych studiów magisterskich drugiego stopnia. Wyniki przedstawione są w załączonym pliku pdf.

Przedmiot "Programowanie grafiki 3D w OpenGL" ma dwie grupy ćwiczeniowe, odrębne dla każdego rocznika.  Pozostałe przedmioty mają jedną grupę ćwiczeniową wspólną dla obu roczników.

A.Borzyszkowski