Terminarz egzaminow sesja egzaminacyjna - semestr zimowy - studia zaoczne
2017-01-11 12:56:00
Instytut Informatyki
Terminarz Egzaminów
W  sesji egzaminacyjnej semestr zimowy w roku akad. 2016/2017
S t u d i a     z a o c z n e
 
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Matematyka dyskretna
 Dr H.Furmańczyk
4.II.  godz.9,00 aud. 3
 
24.II. godz.16,00 a.1
2 Języki programowania
  Dr W.Bzyl
 30.I. godz.16,30 s.121            25.II. godz.10,00 s.121
3 Środowisko programisty
Dr W.Bzyl
30.I. godz.16,30 s.121 25.II. godz.10,00 s.121
4 Systemy operacyjne
 Dr T.Borzyszkowski
4.II. godz.11,00 aud.2
26 lutego od 15:00 do 16:00 s. 209
       II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algorytmy i struktury danych
 Dr  P. Pączkowski
 29.I. godz.10,00 aud.3 18.II. godz.10,00  s.52
2 Analiza matematyczna
 Prof.UG, dr hab.R.Filipów
 
5.II. godz.14,30 –17,00 s.52
25 II godz 15:15 s. 227
3 Programowanie obiektowe
Dr T.Borzyszkowski
4.II . godz. 10,00 aud. 1
     III informatyka studia 3 letnie
1 Programowanie współbieżne
Dr inż.J.Skurczyński
4.II. godz.10,00-11,00 aud.2 25 II, godz. 18.30 - 19.00, s. 2
2
 
Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Dr A.Borzyszkowski
5.II. godz.11,00-14,00  s.210 25 II, godz. 13:15 a.1
3 Architektura serwisów internetowych
Dr W.Bzyl
30.I. godz.16,30 pok.121
4 Teoretyczne podstawy informatyki
Dr J.Dybizbański
zaliczenie
      I rok informatyki studia II stopnia
1 Zaawansowane języki programowania
Dr S.Sokołowski
5.II. godz.14,00-16,00 aud.3 25.II godz. 13:00, lab. 137
2
 
Inteligencja obliczeniowa
Prof.UG,dr hab.J.Jędrzejowicz
28.I. godz.13,00  s.116 25.II. godz. 8:00, s.122
3 Logika dla informatyków
Dr A.Borzyszkowski
5.II. godz.10,00 aud.2
4 Wzorce projektowe
Dr  T.Borzyszkowski
4.II. godz.12,00 aud.1
5 Zaawansowane bazy danych
Dr R.Fidytek
2.II.godz.8,30  aud.1
  
 
 
    II rok informatyki studia II stopnia
1 Zaawansowane bazy danych
Dr R.Fidytek
2.II. godz.8,30 aud.1
2
 
 Obliczalność i złożoność
Prof.UG, dr hab.J.Jędrzejowicz
28.I. godz.11,30  s.116 25.II. godz. 8:00, s.122
3 Wzorce projektowe
Dr T.Borzyszkowski
4.II. godz.12,00 aud.1
4 Matematyka dla informatyków
Prof.UG, dr hab. M.Wieśniak
28.I. godz.8,15   s.209
 
 
sekretariat Instytutu Informatyki