Terminarz sesji semestr letni rok akademicki 2017/2018 studia zaoczne
2018-05-30 11:12:00
Instytut Informatyki
Terminarz Egzaminów
W  sesji egzaminacyjnej semestr  l e t n i  w roku
akademickim. 2017/2018
Studia  z a o c z n e
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algebra liniowa
 Dr M.Frankowska
16.VI. godz.12,00 aud.2
 
8.IX. godz.12,00 aud.2
2 Zaawansowane języki skryptowe
  Dr T.Borzyszkowski
24.VI. godz.14,00 aud.2 15.IX.godz.10,00  aud.2
3 Bazy danych
Dr A.Borzyszkowski
23.VI. godz.10,00-16,00  p.210 9.IX. godz.10,00 pok.210
 
4 Algorytmiczna teoria grafów
Dr H.Furmanczyk
24.VI. godz.16,00 aud.2 16.IX. godz.10,00aud.2
       II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Sieci komputerowe
 Dr inż.Jerzy Skurczyński
 
16.VI. godz. 10,00  aud.2
 
15.IX. godz.10,00 – 11,00 s.116
3 Architektura komputerów
Dr R.Fidytek
20.VI. godz.9,45  aud.3
 
-
4  Inżynierii oprogramowania
 Dr R.Fidytek
21.VI.godz.9,00 aud.1 -
 
5 Lektorat jezyka angielskiego
mgr Z.Walowski
10.VI.godz.10,00 s.309 8.IX. godz.10,00 s.309
     III informatyka studia 3 letnie
1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  Dr R.Filipów
 
 9.VI. godz.15,00 s.52
 
15.IX. godz.9,00s.327
2 Serwery baz danych
Prof.UG, dr hab. Tomasz Dzido
23.VI. godz.10,00  aud.1
 
 
9.IX. godz.10,30 aud.1
      I rok II stopnia studia 2 letnie
1 Algorytmy kombinatoryczne
Prof.UG,dr hab.T.Dzido
23.VI. godz.10,00 aud.1 9.IX. godz.10,30  aud.1
2 Fronted development
Dr J.Neumann
16.VI. godz.10,00 lab.109 -
3  Programowania funkcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
17.VI. godz.8,00-10,00 s.209 15.IX. godz.8,00-9,30  aud.1
4 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
10.VI.godz.10,00 pok.121 13.IX.godz.10,00  pok.121
5 Zaawansowane algorytmy
Dr J.Dybizbański
24.VI. godz.12,15 s.209 15.IX. godz.12,15  s.209
6 Lektorat języka angielskiego
Mgr I.Moszczyńska-Janicka
10.VI.godz.16,30 s.52 15.IX.godz.10,30 s.311
      II rok II stopnia studia 2 letnie
1 Algorytmy kombinatoryczne
Prof.UG,dr hab.T.Dzido
23.VI. godz.10,00 aud.1 9.IX. godz.10,30 aud.1
2 Fronted development
Dr J.Neumann
16.VI. godz.10,00 lab.109 -
3 Programowania fukcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
17.VI. godz.8,00-10,00 s.209 15.IX. godz.8,00-9,30  aud.1
4 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
10.VI.godz.10,00 pok.121 13.IX.godz.10,00 pok.121
 
 
Sekretariat Instytutu Informatyki