Terminarz egzaminów zdalnych w sesji letniej 2020 / 2021- studia stacjonarne - Informatyka ogólnoakademicka
2021-06-01 13:17:00
                                                          Studia  DZIENNE
                                       INFORMATYKA OGÓLNOAKADEMICKA
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Język Angielski
Mgr Henryk Grzelczak
pisemny
14.VI.2021 r.
godz.10:00-12:00
ustny
17.VI.2021 r.
godz.10:00-14:00

 
13.IX.2021 r.
godz.10:00-12:00
2 Język Angielski
Mgr Anna Malewska-Szymichowska
pisemny
15.VI.2021 r. godz.8:00
ustny
15.VI.2021 r. godz.9:30


 
3 Matematyka Dyskretna
Prof. dr hab. Andrzej Szepietowski
16.VI.2021 r. godz.10:00 8.IX.2021 r. godz.10:00
Platforma Teams

 
4 Algebra liniowa z geometrią analityczną
Dr hab. Prof. UG Michał Stukow
21.VI.2021 r. godz.14:00
5 Bazy danych
Dr Andrzej Borzyszkowski
23.VI.2021 r.
godz.10:00-16:00

 
15.IX.2021 r.
godz.10:00
6 Języki programowania
Dr Piotr Arłukowicz
24.VI.2021 r. godz.12:00 20.IX.2021 r. godz.12:00
7 Społeczne i prawne aspekty informatyki
Dr hab.,prof.UG Grzegorz Wierczyński
zaliczenie
    II Informatyka studia 3 letnie
1 Aplikacje bazodanowe
Dr inż. Arkadiusz Mirakowski
15.VI.2021 r. godz.10:00 6.IX.2021 r. godz.10:00
2 Automaty, języki i złożoność obliczeniowa
Dr hab.,prof.UG Joanna Jędrzejowicz

 
22.VI.2021 r. godz.15:00
Portal edukacyjny
7.IX.2021 r. godz.9:00
Portal edukacyjny

 
3 Programowanie liniowe
Dr hab.,prof. UG Paweł
Żyliński
25.VI.2021 r.  godz.9:15 09.IX.2021 r. 
godz. 12.15-14.15. Tryb zdalny (MsTeams)
4 Algoytmy numeryczne
Dr Danuta Jaruszewska-Walczak
21.VI.2021 r.
godz.12:15-13:45
Portal edukacyjny
13.IX.2021 r.
godz.10:00-11:30
Portal edukacyjny
5 Algorytmy i struktury danych II
Dr Paweł Pączkowski
14.VI.2021 r. godz.12:00
Portal edukacyjny
10.IX.2021 r.  godz. 11.00
6 ABC przesiębiorczości
Dr E.Ignaciuk
zaliczenie
     III informatyka studia 3 letnie
1 Automaty - języki - złożoność obliczeniowa
Dr hab.,prof.UG Joanna Jędrzejowicz
 
 14.VI.2021 r. godz. 9:00
Portal edukacyjny
7.IX.2021 r. godz.9:00
Portal edukacyjny

 
2 Serwery baz danych
 Dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
 
25.VI.2021 r. godz.10:00    
3 Technologie sieci Web
Dr Wiesław Pawłowski

 
22,23,24.VI.20201 r. godz.10:00
egzamin ustny
Egzamin (ustny) odbędzie się
w środę 8.IX.2021 r.
od godz. 9:30
WYKŁADY FAKULTATYWNE :
1 Programowanie współbieżne
Dr Paweł Pączkowski
18.VI.2021 r. godz.11:00
Portal edukacyjny
7.IX.2021 godz. 11.00
 
2 Widzenie Komputerowe
Dr hab.prof.UG Marcin Ciecholewski
21.VI.2021 r.
godz.14:00
Portal edukacyjny


 
6.IX.2021 r. godz.14:00
            -

            
3 Podstawy kryptografii
Dr Andrzej Borzyszkowski
zaliczenie
4 Wprowadzenie do Machine Learning
Dr V.Onyshchenko
16.VI.2021 r.  godz.10:00 16.IX.2021 r.
      I rok II stopnia studia 2 letnie
1 Zaawansowane algorytmy
Dr Janusz Dybizbański
23.VI.2021 r. godz.12:00 6.IX.2021 r. godz.12:00
2 Podstawy mikro-przedsiębiorczości
Dr Ewa Ignaciuk
17.VI.2021 r. godz.14:00 on line 17.IX.2021 r.
godz.14:00 on line
3 Język angielski
lektorat
Mgr Piotr Andrzejewski
4 Język angielski
lektorat
Mgr Alicja Kubica


 
      II rok II stopnia studia 2 letnie
1 Filozofia nauki
Dr Patryk Dziurosz-Serafinowicz
zaliczenie
         FAKULTETY :
1 Podstawy informatyki kwantowej
Dr hab. Karol Horodecki
18.VI.2021 r.
godz.10:00
11.IX.2021 r. godz.10:00
2 Wzorce projektowe
Dr Tomasz Borzyszkowski
25.VI.2021 r. godz.9:00-11:00 17.IX.2021 r.
godz.9:00-11:00
3 Grafika 3D
Dr Piotr Arłukowicz
24.VI.2021 r. godz.8:00 20.IX.2021 r. godz.10:00
4 Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R
Dr Joanna Czarnowska
15.VI.2021 r.
22.VI.2021 r.
godz.9:00-13:00
 
Sekretariat Instytutu Informatyki UG