Terminarz egzaminów zdalnych w sesji letniej 2020/2021 - studia niestacjonarne
2021-06-02 09:33:00
 
                                                        Instytut Informatyki                 
                                                       Terminarz Egzaminów
                               W  sesji egzaminacyjnej semestr  l e t n i  w roku
                                                             akademickim. 2020/2021
                                                                Studia  z a o c z n e
Nazwa przedmiotu i
  egzaminator
I termin
 
 II termin
       I  Informatyka  studia 3 letnie      
1 Algebra liniowa
 Dr P.Karwasz
20.VI.2021 r. godz.12,00
2 Zaawansowane języki skryptowe
  Dr T.Borzyszkowski
19.VI.2021 r.
godz.14,00-16,00
18.IX.2021 r.
godz.9,00-11,00
3 Bazy danych
Dr A.Borzyszkowski
27.VI.2021 r.
godz.10,00-16,00
19.IX.2021 r.
godz.10,00 

 
       II Informatyka  studia 3 letnie      
1 Architektura systemów komputerowych
 Prof.UG, dr hab.P.Szuca
 
27.VI.2021 r.
godz.16,00-18,00
 
 
2 Inżynieria oprogramowania
Dr A.Kostulak
27.VI.2021
godz. 15:00-16:00
3  Techniki komputerowe
 Dr inż.A.Mirakowski
19.VI.2021 r. godz.8,00 11.IX.2021 r. godz.8,00
4 Kryptografia i bezpieczeństwo systemów komputerowych
Dr A.Borzyszkowski
26.VI.2021 r.
godz.10,00-16,00
18.IX.2021 r. godz.10,00
5 Teoretyczne podstawy informatyki
Dr H.Furmańczyk
na ostatnim spotkaniu kolokwium zaliczeniowe Indywidualny kontakt mailowy z Prowadzącą
     III informatyka studia 3 letnie
1 Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  Dr R.Filipów
egzamin na zasadach określonych
 w portalu edukacyjnym
 
 
 
 
2 Serwery baz danych
Prof.UG, dr hab. Tomasz Dzido
26.VI.2021 r. godz.10:00
 
11.IX.2021 godz. 10:00 egzamin i szczegóły - portal edukacyjny.
 
3 Społeczne i prawne aspekty informatyki
Prof.UG,
dr hab.G.Wierczyński
 
 
 
zaliczenie
 
      I rok II stopnia studia 2 letnie
1 Wzorce projektowe
Dr T.Borzyszkowski
26.VI.2021 r.
godz.13,00-15,00
18.IX.2021 r. godz.12,00-14,00
2  Programowania funkcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
19.VI.2021 r.
godz.8,00-10,00
ustne egzaminy  poprawkowe odbędą się sob. 11.09.2021 od 09.00.
3 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
26.VI.2021 r. godz.15,00

			
18.IX.2021 r. godz.15,00
4 Zaawansowane algorytmy
Dr J.Dybizbański
20.VI.2021 r. godz.9:00 19.09.2021 r. godz.12,00
      II rok II stopnia studia 2 letnie
1 Wzorce projektowe
dr T.Borzyszkowski
26.VI.2021 r.
godz,13,00-15,00 Teams
18.IX.2021 r. godz.12,00-14,00
2 Wybrane technologie DevOps
Dr J.Neumann
20.VI.2021 r.
godz.15,00-17,00
19.IX.20201 r.
godz.15,00-17,00
3 Programowania fukcyjne
Prof.UG,dr hab.Ch.Schwarzweller
19.VI.2021 r.
godz.8,00-10,00
ustne egzaminy  poprawkowe odbędą się sob. 11.09.2021 od 09.00.
4 Grafika 3D
Dr P.Arłukowicz
26.VI.2021 r. godz.15,00
18.IX.2021 r. godz.15,00
 
sekretariat Instytutu Informatyki