Terminarz egzaminów w sesji egzaminacyjnej - semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 - Informatyka studia zaoczne I i II st.
2021-01-26 00:00:00

Instytut Informatyki
Terminarz Egzaminów Z d a l n y c h
W sesji egzaminacyjnej semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021
S t u d i a I stopnia

Nazwa przedmiotu i egzaminator I termin II termin
1 rok Informatyka studia 3 letnie
1 Matematyka dyskretna
Dr H. Furmańczyk
14-02-2021 r. godz.11:00
Zaliczenie poprawkowe: 6.02.2021 godz. 12:30

 
06-03-2021 r.
godz. 10:00-11:00
2 Języki programowania
Dr M. Dziemiańczuk
13-02-2021 r. godz. 13:00 27-02-2021 r. godz.
3 Analiza matematyczna
Dr hab. R. Filipów, prof.UG
07-02-2021 r.
godz.10:00 Portal Edukacyjny
28-02-2021 r. godz.10:00
Portal Edukacyjny
2 rok Informatyka studia 3 letnie
1 Algorytmy i struktury danych
Dr P. Pączkowski
13-02-2021 r. godz. 8:30 28-02-2021 r. godz. 8:30
2 Programowanie obiektowe
Dr T. Borzyszkowski
13-02-2021 r.
godz. 12:00 Ms Teams
3 Systemy operacyjne
Dr inż. A. Mirakowski
14-02-2021 r. godz.8:15 26-02-2021 r. godz. 18:00
4 Algorytmiczna teoria grafów
Dr Hanna Furmańczyk
06-02-2021 r. godz.11:00 06-03-2021 r.
godz. 10:00-11:00
3 rok informatyka studia 3 letnie
1 Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych
Dr A. Borzyszkowski
13-02-2021 r. godz.10:00-14:00 6-03-2021 r. godz. 9:00-10:00
2 Technologie .NET
Dr T. Borzyszkowski
13-02-2021 r. godz. 8:00-10:00
Ms Teams
3 Programowanie współbieżne
Dr P. Pączkowski
14-02-2021 r. godz. 9:00 07-03-2021 r. godz. 8:30
4 Teoretyczne podstawy informatyki
Dr H. Furmańczyk
zaliczenie na ostatnich zajęciach 24-01-2021
dodatkowe zaliczenie 30-01-2021 godz.10:00

S t u d i a II stopnia

Nazwa przedmiotu i egzaminator I termin II termin
1 rok informatyki studia II stopnia
1 Zaawansowane języki programowania
Dr W. Pawłowski
13-02-2021 r. godz.11:00
Ms Teams
27-02-2021 r. godz.11:00
Ms Teams
2 Inteligencja obliczeniowa
Dr hab. J. Jędrzejowicz, Prof. UG
06-02-2021 r. godz. 10:00 27-02-2021 r. godz.
3 Ochrona własności intelektualnej i prawo autorskie
Dr Małgorzata Węgrzak
07-02-2021 r. godz.9:00
2 rok informatyki studia II stopnia
1 Obliczalność i złożoność
Dr hab. J. Jędrzejowicz, Prof. UG
07-02-2021 godz. 10:.00 27-02-2021 r. godz.
2 Matematyka dla Informatyków - Wykład wydziałowy
Dr J. Dziemiańczuk
13-02-2021 r. godz. 11:00
Ms Teams
27-02-2021 r. godz.

studia II stopnia - wykłady fakultatywne

Nazwa przedmiotu i egzaminator I termin II termin
1 Algorytmy kombinatoryczne
Dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG
06-02-2021 r. godz.12:00 Ms Teams
2 Programowanie w logice
Dr hab. Christoph Schwarzweller, prof.UG
06-02-2021 r. godz.8:00-10:00
4 Animacje 3D
Dr Piotr Arłukowicz
06-02-2021 r. godz.10,00
egzamin ustny
07-03-2021 r. godz.12,00
egzamin ustny
5 Logika dla informatyków
Dr A. Borzyszkowski
14-02-2021 r. godz.10:00-14:00 07-03-2021 r. godz.10:00-11:00
Sekretariat Instytutu Informatyki Ug