Zmiana hasła startowego przez protokół SSH
2020-04-17 13:00:00

Po przejściu procedury resetu hasła do konta przypisywane zostaje hasło startowe, które należy niezwłocznie zmienić na własne, bezpieczne hasło. Serwer Sigma wymusza na użytkowniku tę zmianę przy pierwszym logowaniu po resecie hasła.

W celu zmiany hasła startowego na własne należy połączyć się z serwerem Sigma przez protokół SSH.
Można zrobić to na wiele sposobów. Poniżej podajemy dwa z nich.

 


Program PowerShell (Windows 10)Kombinacją klawiszy Win+R należy otworzyć okno uruchamiania, a następnie wpisać PowerShell i wcisnąć OK, otwierając tym samym program PowerShell (alternatywnie można znaleźć ten program w menu Start). W dalszej kolejności należy wpisać komendę: 

ssh login@sigma.ug.edu.pl
gdzie w miejscu pola "login" znajdzie się nazwa użytkownika.
Należy podać hasło startowe. System powinien poinformować wówczas, że hasło użytkownika wygasło i wymusić ustawienie nowego hasła. Musi być ono zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa (co najmniej 8 znaków i zawierać małą literę, dużę literę, znak specjalny i cyfrę).

Gdy system zaakceptuje wprowadzone przez nas hasło pojawi się ekran powitalny.
Od tej pory właściwym hasłem do logowania będzie nowe ustalone przez nas hasło.
Sesję kończymy kombinacją klawiszy Ctrl+D


Program PuTTY (Windows)Program dostępny jest pod adresem: https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
Po pobraniu i zainstalowaniu odpowiedniej dla naszego systemu operacyjnego wersji programu należy uruchomić go i zalogować się na serwer Sigma, podając nazwę hosta: sigma.ug.edu.pl oraz port 22.
Przy pierwszym logowaniu z komputera do serwera przez protokół SSH może pojawić się monit informujący o fakcie, że danego serwera brakuje w bazie kluczy komputera. Należy go zaakceptować - klucz serwera zostanie wtedy dodany do bazy.

Po poprawnym nawiązaniu połączenia, powinno się wyświetlić okno jak poniżej:Należy podać login (nazwę użytkownika) oraz hasło startowe.
System powinien poinformować wówczas, że hasło użytkownika wygasło i wymusić ustawienie nowego hasła. Musi być ono zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa (co najmniej 8 znaków i zawierać małą literę, dużę literę, znak specjalny i cyfrę).

Gdy system zaakceptuje wprowadzone przez nas hasło pojawi się ekran powitalny.
Od tej pory właściwym hasłem do logowania będzie nowe ustalone przez nas hasło.
Sesję kończymy kombinacją klawiszy Ctrl+D


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat serwera Sigma znajdują się pod adresem: https://inf.ug.edu.pl/sigmafaq