Prace magisterskie
2017-05-25 12:00:00
powinny być składane do dziekanatu w wersji opisanej w linku. Jednakże to treść pracy magisterskiej określa, co powinno znaleźć się na dołączanej płycie CD/DVD. Jeśli treścią pracy jest program i recenzent ma go ocenić, to powinien był dołączony do pracy.  Jeśli praca zawiera wyniki eksperymentów, badań, efekty działania różnych programów i ma to podlegać ocenie, to też odpowiednie pliki powinny znaleźć się na płycie.  Brak takich materiałów może spowodować, że recenzent nie będzie w stanie wydać oceny pozytywnej.  Oczywiście praca nie musi zawierać żadnych dodatkowych materiałów oprócz tego co jest wydrukowane, wówczas wspomniana lista jest wyczerpująca.
A.Borzyszkowski