Studia na kierunku Informatyka
2019-07-22 10:00:00
Prowadzone są następujące studia kierunku informatyka:
 1. Studia pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne
 2. Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu praktycznym
 3. Studia drugiego stopnia:
  • studia stacjonarne
  • studia niestacjonarne
A. Borzyszkowski