Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2024-06-15
2024-06-06 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 135 min.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—10:15, Zaawansowane języki skryptowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, a. D001
 • 10:30—12:45, Bazy danych, wykład/egzamin: dr Andrzej Borzyszkowski, s. A319
 • 13:15—15:30, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, gr. 1: dr Tomasz Borzyszkowski, lab. A101
 • 15:45—18:00, Bazy danych, laboratorium, gr. 1: mgr Michał Zakrzewski, lab. A001
 • 13:15—15:30, Bazy danych, laboratorium, gr. 2: mgr Michał Zakrzewski, lab. A001
 • 15:45—17:45, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, gr. 2: dr Tomasz Borzyszkowski, lab. A101

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, laboratorium, gr. 1: dr Robert Fidytek, lab. A005
 • 10:30—12:45, W. fakult.—Kryptografia i bezp. systemów informatycznych, laboratorium, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, lab. A001
 • 8:00—10:15, W. fakult.—Kryptografia i bezp. systemów informatycznych, laboratorium, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, lab. A001
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, laboratorium, gr. 2: dr Robert Fidytek, lab. A005
 • 13:15—14:55, Teoretyczne podstawy informatyki, kolokwium: dr Hanna Furmańczyk, a. D001
 • 15:10—18:25, Język angielski: mgr Irena Moszczyńska-Janicka, s. A301, mgr Andrzej Szabała, s. A320

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—11:00, W. fakult.—Obliczeniowa teoria grup, wykład: dr Rafał Lutowski, s. A218
 • 11:15—13:30, W. fakult.—Obliczeniowa teoria grup, laboratorium: dr Rafał Lutowski, lab. A015
 • 13:45—15:15, Seminarium licencjackie: dr Mikołaj Czechlewski, s. A218
 • 15:30—17:10, W. fakult.—Optymalizacja kombinatoryczna: wykład: dr Hanna Furmańczyk, a. D001

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, wykład: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. A301
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, laboratorium: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, lab. A101
 • 8:00—9:30, W. fakult.—Sieci Petriego, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, s. A201
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Sieci Petriego, laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 137
 • 11:30—13:00, Proseminarium magisterskie: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. A201, dr Mikołaj Czechlewski, s. A218
 • 13:30—15:00, Zaawansowane algorytmy, kolokwium, gr. 1: dr Maciej Dziemiańczuk, s. A201, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk, s. B52
 • 15:15—16:45, Zaawansowane algorytmy, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk, s. A201
 • 17:00—18:30, W. fakult.—Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium: dr Maciej Dziemiańczuk, lab. 137

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, wykład: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. A301
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, laboratorium: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, lab. A101
 • 8:00—9:30, W. fakult.—Sieci Petriego, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, s. A201
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Sieci Petriego, laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 137
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie: prof. UG dr Piotr Arłukowicz, s. A319, dr Hanna Furmańczyk, s. A320, dr Tomasz Borzyszkowski, s. A301
A. Borzyszkowski