Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2023-06-03
2023-05-25 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—10:15, Bazy danych: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 201
 • 10:30—12:45, Bazy danych, laboratorium, gr. 1: mgr Michał Zakrzewski, lab. 51
 • 13:10—15:30, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, gr. 1: dr Tomasz Borzyszkowski, lab. 153
 • 10:30—12:45, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 153
 • 13:15—15:30, Bazy danych, laboratorium, gr. 2: mgr Michał Zakrzewski, lab. 51
 • 15:45—18:30, Zaawansowane języki skryptowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, s. 201

Studia I stopnia, 2 rok

 • 10:30—12:45, W. fakult.—Kryptografia i bezp. systemów informatycznych, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 201
 • 13:15—15:30, Techniki internetowe, wykład: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, s. 201
 • 15:45—18:00, Techniki internetowe, laboratorium: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, lab. 52

Studia I stopnia, 3 rok

 • 9:45—11:15, W. fakult.—Optymalizacja kombinatoryczna, laboratorium, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, lab. 302
 • 11:30—13:00, Seminarium licencjackie, gr. 2: dr Mikołaj Czechlewski, lab. 52
 • 9:45—11:15, Seminarium licencjackie, gr. 1: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, s. 367
 • 11:30—13:00, W. fakult.—Optymalizacja kombinatoryczna, laboratorium, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, lab. 301
 • 13:30—15:45, W. fakult.—Programowanie w jęz. Rust, wykład: prof UG dr Piotr Arłukowicz, s. 301

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, wykład: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. 367
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, lab. 52
 • 8:00—9:30, W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium: dr Tomasz Borzyszkowski, lab. 153
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Wzorce projektowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, s. 301
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie: prof UG dr Piotr Arłukowicz, s. 302, dr Tomasz Borzyszkowski, s. 137
 • 13:30—15:00, W. fakult.—Sieci Petriego, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 302
 • 15:15—16:45, W. fakult.—Sieci Petriego, laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 137

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Programowanie funkcyjne, wykład: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. 367
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Programowanie w logice, laboratorium: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, lab. 52
 • 8:00—9:30, W. fakult.—Wzorce projektowe, laboratorium: dr Tomasz Borzyszkowski, lab. 153
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Wzorce projektowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, s. 301
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie: prof. UG dr hab. Christoph Schwarzweller, s. 130, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, s. 367
 • 13:30—15:00, W. fakult.—Sieci Petriego, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 302
 • 15:15—16:45, W. fakult.—Sieci Petriego, laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 137
A. Borzyszkowski