Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-11-26
2022-11-17 10:00:00

Zajęcia obu stopni studiów niestacjonarnych licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 140 min.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 9:30—11:00, Analiza matematyczna, kolokwium: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, aula 1.45, budynek humanistyki
 • 11:15—12:45, Analiza matematyczna, wykład: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, aula 1.45, budynek humanistyki
 • 13:15—14:45, Matematyka dyskretna, kolokwium: dr Andrzej Borzyszkowski, aula 1.45, budynek humanistyki
 • 15:00—18:35, Języki programowania+środowisko programisty, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk, aula 1.45, budynek humanistyki

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 1: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, lab. 137
 • 9:45—11:15, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 1: mgr Mateusz Miotk, lab. 51
 • 8:00—9:30, Algorytmiczna teoria grafów, ćwiczenia, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, lab. 51
 • 9:45—11:15, Systemy operacyjne, laboratorium, gr. 2: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, lab. 137
 • 11:30—13:00, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia, mgr Mateusz Miotk, s. 301
 • 13:30—16:30, Algorytmy i struktury danych, wykład: dr hab. prof. UG Paweł Żyliński, s. 301
 • 16:35—18:50, Programowanie obiektowe, laboratorium, mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 137

Studia I stopnia, 3 rok

 • 13:40—15:10, Analiza danych i metody numeryczne, laboratorium, gr. 1: dr Adrian Karpowicz, lab. 153
 • 15:25—16:55, Projekt zespołowy, laboratorium, gr. 1: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, lab. 153
 • 17:10—18:40, Sieci komputerowe, laboratorium, gr. 1: dr hab. prof. UG Bartosz Marcinkowski, lab. 153
 • 13:40—15:10, Projekt zespołowy, laboratorium, gr. 2: dr Mikołaj Czechlewski, lab. 52
 • 15:25—16:55, Sieci komputerowe, laboratorium, gr. 2: dr hab. prof. UG Bartosz Marcinkowski, lab. 52
 • 17:10—18:40, Analiza danych i metody numeryczne, laboratorium, gr. 2: dr Adrian Karpowicz, lab. 52

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:05—9:35, W. fakult. – Programowanie w logice, laboratorium: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, lab. 153
 • 9:50—11:20, W. fakult. – Programowanie w logice, wykład: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, s. 302
 • 11:35—13:05, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, gr. 1: mgr Grzegorz Madejski, lab. 137
 • 13:35—15:05, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 1: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 51
 • 11:35—13:05, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, gr. 2: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 51
 • 13:35—15:05, Inteligencja obliczeniowa laboratorium, gr. 2: mgr Grzegorz Madejski, lab. 137

Studia II stopnia, 2 rok

 • 9:50—11:20, W. fakult. – Programowanie w logice, wykład: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, s. 302
 • 11:35—13:05, W. fakult. – Programowanie w logice, laboaratorium: dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, lab. 153
 • 13:35—15:05, Seminarium magisterskie, dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller, s. 130 , dr inż. Arkadiusz Mirakowski, s. 302
A. Borzyszkowski