Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-05-28
2022-05-19 10:00:00

Zajęcia studiów licencjackich, zgodnie z zarządzeniem Rektora, odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcia studiów magisterskich odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—10:15, Zaawansowane języki skryptowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, s.52
 • 10:30—12:45, Bazy danych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, s.52
 • 13:15—14:45, Język angielski: mgr Zbigniew Wałowski, s.201
 • 15:00—16:30, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, s.201
 • 16:45—18:15, Algebra liniowa, wykład, dr Piotr Karwasz, s.201

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr.1, l.51
 • 10:30—12:45, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, mgr Mateusz Miotk, gr.1, l.153
 • 8:00—10:15, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, mgr Mateusz Miotk, gr.2, l.153
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr.2, l.51
 • 13:15—14:45, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, s.52
 • 15:00—18:15, Język angielski:
  mgr Piotr Andrzejewski, s.52
  mgr Andrzej Szabała, s.367,
  mgr Zbigniew Wałowski, s.301

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Wstęp do programowania deklaratywnego, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, s.201
 • 10:30—12:45, Wstęp do programowania deklaratywnego, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, l.137
 • 13:15—14:45, Seminarium licencjackie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, l.51, dr Tomasz Borzyszkowski, s.137
 • 15:00—16:30, Optymalizacja kombinatoryczna, laboratorium, dr Hanna Furmańczyk, gr.1 i gr.2, l.137

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz, prof. UG, Teams
 • 9:45—11:15, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, prof. UG, Teams
 • 11:30—13:00, Zaawansowane algorytmy, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, Teams
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, Teams
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams
 • 17:00—18:30, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz, prof. UG, Teams
 • 9:45—11:15, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, prof. UG, Teams
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr Hanna Furmańczyk, Teams, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams (kod zespołu: d6a9rma)
 • 13:30—15:00, Przedmiot humanistyczny, dr hab. Sławomir Kościelak, prof. UG, Teams
 • 15:15—16:45, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, Teams
 • 17:00—18:30, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium, dr Maciej Dziemiańczuk, Teams
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams
 • 17:00—18:30, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams
A. Borzyszkowski