Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-05-15
2022-05-05 10:00:00

Zajęcia studiów licencjackich, zgodnie z zarządzeniem Rektora, odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcia studiów magisterskich odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—10:15, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.1, l.153
 • 10:30—12:45, Bazy danych, laboratorium, mgr Michał Zakrzewski, gr.1, l.51
 • 8:00—10:15, Bazy danych, laboratorium, mgr Michał Zakrzewski, gr.2, l.51
 • 10:30—12:45, Zaawansowane języki skryptowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.2, l.153
 • 13:15—14:45, Język angielski: mgr Zbigniew Wałowski, s.367
 • 15:00—16:30, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, s.201
 • 16:45—18:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, s.201

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr.2, l.137
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, wykład, dr Arkadiusz Mirakowski, s.52
 • 13:15—15:30, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, s.52

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Średniozaawansowane sieci LAN oraz WAN, wykład, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, s.301
 • 10:30—12:45, Średniozaawansowane sieci LAN oraz WAN, laboratorium, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, l.137
Uwaga: wykład Optymalizacja kombinatoryczna, dr Hanna Furmańczyk, wyjątkowo 13 maja, godz. 18:00—19:30, Teams

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Język angielski,
  mgr Andrzej Szabała, Teams
 • 9:45—11:15, Zaawansowane algorytmy, laboratorium, mgr Mateusz Miotk, Teams
 • 11:30—13:00, Język R -Statystyczna analiza danych, wykład, dr Marta Frankowska, Teams
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, Teams (zespół)
 • 15:15—16:45, Podstawy mikroprzedsiębiorczości, ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk, Teams
 • 17:00—18:30, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.1, Teams

Studia II stopnia, 2 rok

 • 11:30—13:00, Język R -Statystyczna analiza danych, wykład, dr Marta Frankowska, Teams
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr Jakub Neumann, Teams
 • 15:15—16:45, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.2, Teams
 • 17:00—18:30, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.1, Teams
A. Borzyszkowski