Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2022-02-27
2022-02-20 21:58:00

Zajęcia studiów licencjackich, zgodnie z zarządzeniem Rektora, odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcia studiów magisterskich odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—10:15, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.1, l.153
 • 10:30—12:45, Bazy danych, laboratorium, mgr Michał Zakrzewski, gr.1, l.51
 • 8:00—10:15, Bazy danych, laboratorium, mgr Michał Zakrzewski, gr.2, l.51
 • 10:30—12:45, Zaawansowane języki skryptowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.2, l.153
 • 13:15—14:45, Język angielski: mgr Zbigniew Wałowski, s.301
 • 15:00—16:30, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, s.52
 • 16:45—18:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, s.52

Studia I stopnia, 2 rok

 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, wykład, dr Arkadiusz Mirakowski, s.52
 • 13:15—14:45, Podstawy inżynierii oprogramowania, wykład, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, s.52
 • 15:00—16:30, Podstawy inżynierii oprogramowania, laboratorium, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, gr.1, l.153
 • 16:45—18:15, Architektura systemów komputerowych, laboratorium, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG, gr.1, l.51
 • 15:00—16:30, Architektura systemów komputerowych, laboratorium, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG, gr.2, l.51
 • 16:45—18:15, Podstawy inżynierii oprogramowania, laboratorium, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, gr.2, l.153
Uwaga: Zajęcia wg powyższego planu będą odbywać się w dniach 27.02, 27.03, 10.04 oraz 8.05. W pozostałych dniach odbywać się będzie głównie wykład z przedmiotu Architektura systemów komputerowych, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG oraz brakujące pozostałe zajęcia.  W dniach 6.03 i 29.05 zajęcia będą kończyć się o godz. 14:45.  W dniu 12.06 będą kończyć się o godz. 12:45.
Uwaga2: Wykład Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, dr Andrzej Borzyszkowski, odbędzie się w drodze wyjątku zdalnie, w piątek 25.02 o godz. 18:30, Teams, (kod zespołu: qhwidh1), będzie dostępne jego nagranie.

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Średniozaawansowane sieci LAN oraz WAN, wykład, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, Teams (kod: ccc98rm)
 • 10:30—12:45, Średniozaawansowane sieci LAN oraz WAN, laboratorium, dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG, Teams (kod: fq0r6ow)
 • 13:15—14:45, ABC przedsiębiorczości, dr Ewa Ignaciuk, Teams
 • 15:00—16:30, Optymalizacja kombinatoryczna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, Teams, kod zespołu: 3pvynyg
 • 16:45—18:15, Optymalizacja kombinatoryczna, laboratorium, dr Hanna Furmańczyk, Teams, kod zespołu: 3pvynyg
Uwaga: zajęcia przedmiotu "ABC przedsiębiorczości" odbywać się będą w dniach 27.02, 6.03, 20.03, 27.03 oraz 10.04.
W dalszym czasie zajęcia przedmiotu "Optymalizacja kombinatoryczna" odbywać się będą odpowiednio wcześniej.

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Język angielski,
  mgr Izabela Mai, Teams
  mgr Andrzej Szabała, Teams
 • 9:45—11:15, Zaawansowane algorytmy, laboratorium, mgr Mateusz Miotk, Teams
 • 11:30—13:00, Język R -Statystyczna analiza danych, wykład, dr Marta Frankowska, Teams
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, Teams (zespół)
 • 15:15—16:45, Podstawy mikroprzedsiębiorczości, ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk, Teams
 • 17:00—18:30, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.1, Teams

Studia II stopnia, 2 rok

 • 11:30—13:00, Język R -Statystyczna analiza danych, wykład, dr Marta Frankowska, Teams
 • 13:30—15:00, Seminarium magisterskie, dr Tomasz Borzyszkowski, Teams (kod zespołu: d6a9rma)
 • 15:15—16:45, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.2, Teams
 • 17:00—18:30, Język R -Statystyczna analiza danych, laboratorium, dr Marta Frankowska, gr.1, Teams
Uwaga: seminarium magisterskie dr T. Borzyszkowskiego od 5.03. br. odbywać się będzie w soboty godz. 11:30—13:00.
Seminarium dr Jakub Neumanna będzie odbywać się w niedziele 13:30—15:00 od 6.03. Brakujące spotkanie zostanie odrobione w terminie późniejszym.
A. Borzyszkowski