Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-10-09
2021-10-02 11:41:00

Zajęcia 1 roku studiów licencjackich odbywać się będą w trybie zajęć na uczelni, przynajmniej do czasu innych zarządzeń.
Zajęcie wszystkich starszych lat odbywać się będą zdalnie w technologii Teams.

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:15—12:25, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 1: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 51
 • 12:55—15:10, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. 1: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 201
 • 15:25—16:55, Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. 1: dr Piotr Karwasz, s. 302
 • 8:15—12:25,Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 2: mgr Mateusz Miotk, lab. 52
 • 12:55—15:10,Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. 2: mgr Michał Zakrzewski, s. 302
 • 15:25—16:55,Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. 2: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, s. 201
 • 8:15—10:30, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. 3: mgr Michał Zakrzewski, s. 302
 • 10:45—12:15, Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. 3: dr hab. prof. UG Rafał Filipów, s. 302
 • 12:45—16:55, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 3: mgr Łukasz Mielewczyk, lab. 51
 • 8:15—10:30, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, gr. 4: dr Andrzej Borzyszkowski, s. 201
 • 10:45—12:15, Analiza matematyczna, ćwiczenia, gr. 4:dr Piotr Karwasz, s. 201
 • 12:45—16:55, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, gr. 4:mgr Mateusz Miotk, lab. 52

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:15—10:30, Programowanie obiektowe, wykład: dr Tomasz Borzyszkowski, Teams, Kod zespołu: f63blq5
 • 10:45—12:15, Systemy operacyjne, wykład: dr inż. Arkadiusz Mirakowski, Teams (spotkanie)
 • 12:45—15:00, Algorytmy i struktury danych, wykład: dr hab. prof. UG Paweł Żyliński, Teams
 • 15:15—18:30, Język angielski:
  mgr Piotr Andrzejewski, Teams
  mgr Andrzej Szabała, Teams,
  mgr Zbigniew Wałowski, Teams

Studia I stopnia, 3 rok

 • 7:45—10:00, Projekt zespołowy: dr Arkadiusz Mirakowski, Teams (spotkanie)
 • 10:15—12:30, Serwery baz danych, wykład dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, Teams
 • 12:45—15:00, Serwery baz danych, laboratorium: dr hab. prof. UG Tomasz DzidoTeams
 • 15:30—17:00, Sieci komputerowe, wykład: dr hab. prof. UG Bartosz Marcinkowski, Teams, kod zespołu 0kunk9g
 • 17:15—18:45, Sieci komputerowe, laboratorium: dr hab. prof. UG Bartosz Marcinkowski, Teams, kod zespołu mncrw15
Zajęcia z przedmiotu Sieci komputerowe odbywać się będą w dniach: 9/10, 23/10, 6/11, 4/12, 8/01, 15/01, 29/01 oraz 18/12 tylko dwie godz.

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult. – Grafy, geometria, algorytmy, wykład: dr hab. prof. UG Paweł Żyliński, Teams
 • 9:45—11:15, W. fakult. – Grafy, geometria, algorytmy, ćwiczenia: dr hab. prof. UG Paweł ŻylińskiTeams
 • 11:30—13:00, Zaawansowane języki programowania, wykład: dr Wiesław Pawłowski, Teams
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa, wykład: mgr Grzegorz Madejski, Teams
 • 15:30—17:00, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, Teams
 • 17:15—18:45, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, Teams
 • 15:30—17:00W. fakult.—Logika dla informatyków, wykład: dr Andrzej BorzyszkowskiTeams, kod zespołu dofwt4b
 • 17:15—18:45, W. fakult.—Logika dla informatyków, laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, Teams

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult. – Grafy, geometria, algorytmy, wykład: dr hab. prof. UG Paweł ŻylińskiTeams
 • 9:45—11:15, Obliczalność i złożoność wykład: dr hab. prof. UG Joanna Jędrzejowicz, Teams, kod zespołu lajyme4
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie,
  dr Tomasz Borzyszkowski, Teams, Kod zespołu: d6a9rma,
  dr Hanna Furmańczyk, Teams
 • 13:30—15:00, Matematyka dla informatyków—Kombinatoryka, wykład: dr Maciej Dziemiańczuk, Teams
 • 15:30—17:00, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, Teams
 • 17:15—18:45, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium: dr hab. prof. UG Tomasz Dzido, Teams
 • 15:30—17:00, W. fakult.—Logika dla informatyków, wykład: dr Andrzej Borzyszkowski, Teams, kod zespołu dofwt4b
 • 17:15—18:45, W. fakult.—Logika dla informatyków laboratorium: mgr Łukasz Mielewczyk, Teams
A. Borzyszkowski