Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2021-05-30
2021-05-20 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:15—11:30, Język angielski, mgr Piotr Andrzejewski, mgr Andrzej Szabała, mgr Zbigniew Wałowski
 • 11:45—14:00, Bazy danych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski
 • 14:30—16:45, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.1
 • 17:00—19:15, Bazy danych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, gr.1
 • 14:30—16:45, Bazy danych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, gr.2, dr Adam Kostulak, gr.3
 • 17:00—19:15, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, mgr Michał Kassjański, gr.2, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.3

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Architektura systemów komputerowych, wykład, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG
 • 9:45—11:15, Inżynieria oprogramowania, wykład, dr Adam Kostulak
 • 11:45—15:00, Język angielski, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, mgr Andrzej Szabała
 • 15:15—16:45, Teoretyczne podstawy informatyki, dr Hanna Furmańczyk

Studia I stopnia, 3 rok

 • 9:45—11:15, Seminarium licencjackie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr.1
 • 11:30—13:00, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.1
 • 9:45—11:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.2
 • 11:30—13:00, Seminarium licencjackie, dr Adam Kostulak, gr.2
 • Społeczne i prawne aspekty informatyki, wykład, prof. UG, dr hab. Grzegorz Wierczyński, e-learning, dane na portalu studenta

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski,
 • 9:45—11:15, Zaawansowane algorytmy, wykład, dr Janusz Dybizbański
 • 11:30—13:00, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski
 • 13:30—15:00, Zaawansowane algorytmy, ćwiczenia, mgr Michał Kassjański, gr.1
 • 15:15—16:45, Mikroprzedsiębiorczość, ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk, gr.1
 • 13:30—15:00, Mikroprzedsiębiorczość, ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk, gr.2
 • 15:15—16:45, Zaawansowane algorytmy, ćwiczenia, mgr Michał Kassjański, gr.2
 • 17:00—18:30, Seminarium magisterskie, dr Jakub Neumann, dr Hanna Furmańczyk

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski,
 • 9:45—11:15, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski
 • 13:30—15:00, Wybrane technologie DevOps, wykład, dr Jakub Neumann
 • 15:15:—16:45, Wybrane technologie DevOps, laboratorium, dr Jakub Neumann
A. Borzyszkowski