Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2020-04-05
2020-04-02 17:50:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:00—11:15, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, gr. A/509, link, mgr Irena Moszczyńska-Janicka, gr. A/510
 • 11:45—14:00, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.1, link
 • 14:15—16:30, Bazy danych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, gr.1, link
 • 11:45—14:00, Bazy danych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, gr.2, link
 • 14:15—16:30, Zaawansowane języki skryptowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr.2, link
 • 16:45—19:00, Zaawansowane języki skryptowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, link

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Techniki internetowe, wykład, dr Arkadiusz Mirakowski
 • 10:30—12:45, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr.1
 • 10:30—12:45, Sieci komputerowe, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr.2
 • 13:15—14:45, Architektura komputerów, laboratorium, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG, gr.1, spotkanie na Teams, link zostanie przesłany w portalu studenta.
 • 15:00—16:30, Inżynieria oprogramowania, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr.1,
 • 13:15—14:45, Inżynieria oprogramowania, laboratorium, dr Adam Kostulak, gr.2,
 • 15:00—16:30, Architektura komputerów, laboratorium, dr hab. Piotr Szuca, prof. UG, gr.2, spotkanie na Teams, link zostanie przesłany w portalu studenta.
uwaga: wykłady będą się odbywały naprzemiennie z ćwiczeniami, co drugi tydzień będzie zestaw dwugodzinnych ćwiczeń z powyższych wykładów.

Studia I stopnia, 3 rok

W niedziele będę incydentalnie wykłady z prawa i humanistyki

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Wybrane technologie DevOps, wykład, dr Jakub Neumann, link
 • 9:45—11:15, Wybrane technologie DevOps, laboratorium, dr Jakub Neumann, link
 • 8:00—11:15, Mikroprzedsiębiorczość, ćwiczenia, dr Ewa Ignaciuk
 • 11:45—13:15, Zaawansowane algorytmy, wykład, dr Janusz Dybizbański
 • 13:30—15:00, Zaawansowane algorytmy, ćwiczenia, dr Janusz Dybizbański, gr.1, mgr Michał Kassjański, gr. 2, link
 • 15:15:—16:45, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz
 • 17:00—18:30, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Wybrane technologie DevOps, wykład, dr Jakub Neumann, link
 • 9:45—11:15, Wybrane technologie DevOps, laboratorium, dr Jakub Neumann, link
 • 11:45—13:15, Seminarium magisterskie, dr Piotr Arłukowicz
 • 13:30—15:00, Grafika 3D, laboratorium, dr Piotr Arłukowicz
 • 15:15:—16:45, Grafika 3D, wykład, dr Piotr Arłukowicz
A. Borzyszkowski