Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2020-04-04
2020-04-02 17:49:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:45—11:00, Bazy danych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, link
 • 11:15—12:45, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.1, link
 • 13:15—14:45, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.2, link
 • 15:00—16:30, Algebra liniowa, wykład, dr Piotr Karwasz, link
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład + ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, kurs w portalu edukacyjnym w formie e-learningu (bez ściśle określonych godzin spotkań, terminy podane w samym kursie).

Studia I stopnia, 2 rok

 • 9:30—12:45, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, link, mgr Zbigniew Wałowski
 • 13:15—15:30, Sieci komputerowe, wykład, dr inż. Jerzy Skurczyński, link
 • 15:45—18:00, Sieci komputerowe, laboratorium, dr inż. Jerzy Skurczyński, gr.1, link
 • 15:45—18:00, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr.2

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Serwery baz danych, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG (portal edukacyjny i czat na nim)
 • 10:30—12:45, Serwery baz danych, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, gr.1,  mgr Michał Kassjański, gr.2 (portal edukacyjny i czat na nim)
 • 13:15—14:45, Seminarium licencjackie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr.1, dr Adam Kostulak, gr.2
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład + ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG/ dr inż. Monika Rosicka, kurs w portalu edukacyjnym w formie e-learningu (bez ściśle określonych godzin spotkań, terminy podane w samym kursie).

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, dr Adam Kostulak
 • 13:30—15:00, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, link, mgr Zbigniew Wałowski
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, link
 • 17:00—18:30, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, link
 • 15:15—16:45, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk
 • 17:00—18:30, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium, dr Maciej Dziemiańczuk

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr Andrzej Borzyszkowski, link, dr Tomasz Borzyszkowski, link, dr Hanna Furmańczyk, link
 • 13:30—15:00, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, link
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, link
 • 15:15—16:45, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk
 • 17:00—18:30, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium, dr Maciej Dziemiańczuk
A. Borzyszkowski