Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2020-02-22
2020-02-22 11:16:00
Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2020-02-22

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:45—11:00, Bazy danych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, audytorium 2
 • 11:15—12:45, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.1, 209
 • 13:15—14:45, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.1, 116
 • 11:15—12:45, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.2, 116
 • 13:15—14:45, Algebra liniowa, ćwiczenia, dr Piotr Karwasz, gr.2, 209
 • 15:00—16:30, Algebra liniowa, wykład, dr Piotr Karwasz, audytorium 3
 • 16:45—18:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, audytorium 3

Studia I stopnia, 2 rok

 • 9:30—12:45, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, 210, mgr Zbigniew Wałowski, 227
 • 13:15—15:30, Sieci komputerowe, wykład, dr inż. Jerzy Skurczyński, 52
 • 15:45—18:00, Sieci komputerowe, laboratorium, dr inż. Jerzy Skurczyński, gr. 1, 110
 • 15:45—18:00, Techniki internetowe, laboratorium, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 39

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Serwery baz danych, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, audytorium 1
 • 10:30—12:45, Serwery baz danych, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, gr.1, 25, mgr Michał Kassjański, gr.2, 109
 • 13:15—14:45, Seminarium licencjackie, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr.1, 109, dr Adam Kostulak, gr.2, 25
 • 15:00—16:30, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr.1, 116, dr Monika Rosicka, gr.2, 209
 • 16:45—18:15, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, audytorium 3

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, 209
 • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, 110
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, 310, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, 309, dr Adam Kostulak, 52
 • 13:30—15:00, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, 210, mgr Zbigniew Wałowski, 227
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, audytorium 1
 • 17:00—18:30, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 109
 • 15:15—16:45, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 25
 • 17:00—18:30, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium, dr Maciej Dziemiańczuk, 25

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:00—9:30, Programowanie funkcyjne, wykład, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, 209
 • 9:45—11:15, Programowanie funkcyjne, laboratorium, dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG, 110
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr Andrzej Borzyszkowski, 327, dr Tomasz Borzyszkowski, 328 , dr Hanna Furmańczyk, 311
 • 13:30—15:00, Wzorce projektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, 110
 • 15:15—16:45, Wzorce projektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, audytorium 1
 • 15:15—16:45, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 25
 • 17:00—18:30, Programowanie grafiki 3D w OpenGL, laboratorium, dr Maciej Dziemiańczuk, 25
A. Borzyszkowski