Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-12-14
2019-12-05 11:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:05—12:15, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 110, mgr Mateusz Miotk, gr. 2, 29
 • 12:45—14:15, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr. A, 227, dr Piotr Karwasz, gr. B, 210
 • 14:30—16:45, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Andrzej Borzyszkowski, gr. A, 227, dr Piotr Karwasz, gr. B, 210
 • 8:30—10:45, Matematyka dyskretna, ćwiczenia, dr Andrzej Borzyszkowski, gr. C, 227, dr Piotr Karwasz, gr. D, 210
 • 11:00—12:30, Analiza matematyczna, ćwiczenia, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, gr. C, 227, dr Piotr Karwasz, gr. D, 210
 • 13:00—17:10, Języki programowania+środowisko programisty, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, gr. 4, 110, mgr Mateusz Miotk, gr. 5, 29, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr. 6, 39

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—10:15, Algorytmy i struktury danych, wykład dr Paweł Pączkowski, 1
 • 10:30—12:45, Algorytmy i struktury danych, ćwiczenia dr Paweł Pączkowski, gr. 1, 116, dr Maciej Dziemiańczuk, gr. 2, 209
 • 13:15—16:30, Programowanie obiektowe, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1
 • 16:45—18:15, Systemy operacyjne, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 1

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:00—10:15, Technologie .NET, wykład, dr Tomasz Borzyszkowski, 209
 • 10:30—12:45, Projekt zespołowy, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr. 1, 109, dr Adam Kostulak, gr. 2, 51
 • 13:15—15:30, Programowanie współbieżne, laboratorium, dr inż. Jerzy Skurczyński, gr. 1, 109, dr Paweł Pączkowski, gr. 2, 25
 • 15:45—18:15, Programowanie współbieżne, wykład, dr inż. Jerzy Skurczyński, 209

Studia II stopnia, 1 rok

 • 8:00—9:30, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, 2
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, 2
 • 8:00—9:30, W. fakult.—modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, wykład, dr Joanna Czarnowska, 52
 • 9:45—11:15, W. fakult.—modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, laboratorium, dr Joanna Czarnowska, 25
 • 11:30—13:00, Inteligencja obliczeniowa, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG, 2
 • 13:30—15:00, Zaawansowane języki programowania, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 15:15—18:30, W. fakult.—Grafy, geometria, algorytmy, wykład+laboratorium, dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG, mgr Łukasz Mielewczyk, 2+25
 • 15:15—18:30, W. fakult.—Testowanie systemów wbudowanych, wykład+laboratorium, dr Adam Kostulak, 51

Studia II stopnia, 2 rok

 • 7:40—7:50, Spotkanie organizacyjne, dr Andrzej Borzyszkowski, 2
 • 8:00—9:30, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, wykład, dr hab. Tomasz Dzido, prof. UG, 2
 • 9:45—11:15, W. fakult.—Algorytmy kombinatoryczne, laboratorium, mgr Łukasz Mielewczyk, 52
 • 8:00—9:30, W. fakult.—modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, wykład, dr Joanna Czarnowska, 52
 • 9:45—11:15, W. fakult.—modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, laboratorium, dr Joanna Czarnowska, 25
 • 11:30—13:00, Seminarium magisterskie, dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG, 310, dr Andrzej Borzyszkowski, 327, dr Tomasz Borzyszkowski, 311 , dr Hanna Furmańczyk, 309
 • 13:30—15:00, Obliczalność i złożoność, wykład, dr hab. Joanna Jędrzejowicz, prof. UG, 209
 • 15:15—18:30, W. fakult.—Grafy, geometria, algorytmy, wykład+laboratorium, dr hab. Paweł Żyliński, prof. UG, mgr Łukasz Mielewczyk, 2+25
 • 15:15—18:30, W. fakult.—Testowanie systemów wbudowanych, wykład+laboratorium, dr Adam Kostulak, 51
A. Borzyszkowski