Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-12-08
2019-11-28 10:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 9:05—10:35, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. UG, 3
 • 10:50—13:15, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 3
 • 13:45—17:00, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 109, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 39
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 2, 109, dr inż. Arkadiusz Mirakowski, gr. 1, 39
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, 310, mgr Zbigniew Wałowski, 309

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—10:35, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2
 • 10:50—12:55, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, 2
 • 13:25—15:40, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, dr Andrzej Borzyszkowski, gr. 1, 51
 • 15:55—18:10, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 51
 • 13:25—15:40, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 2, 109
 • 15:55—18:10, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, gr. 2, dr Andrzej Borzyszkowski, 109

Studia II stopnia, 1 rok

 • 9:45—11:15, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, gr. A/174, 310
 • 11:30—13:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. A/174, 110
 • 9:45—11:15, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. A/173, 110
 • 11:30—13:00, Język angielski, mgr Zbigniew Wałowski, gr. A/173, 309
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 110
 • 15:15—16:45Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 1, 29
 • 13:30—15:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 29
 • 15:15—16:45, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 110

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:30—10:00, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 1, mgr Grzegorz Madejski, 210
 • 10:15—11:45, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia gr. 1, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 10:15—11:45, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 2, mgr Grzegorz Madejski, 210
 • 12:00—13:30, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 13:45—15:15, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia gr. 2, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 14:00—17:15, W. fakult.—Symulacje 3D, wykład+laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 39
 • 17:20—18:50, Seminarium magisterskie, dr Piotr Arłukowicz, 39
A. Borzyszkowski