Plan zajęć studiów niestacjonarnych I i II stopnia, 2019-10-13
2019-09-09 22:00:00

Wszystkie podane niżej czasy zajęć przewidują 15 min przerwy dla zajęć trwających powyżej 3 godz lekcyjnych.

Studia I stopnia, 1 rok

 • 8:12—11:45, Języki programowania+środowisko programisty, wykład, dr Włodzimierz Bzyl, 2
 • 12:15—16:00, Matematyka dyskretna, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 2
 • 16:15—17:45, Analiza matematyczna, wykład, dr hab. Rafał Filipów, prof. nadzw., 2
Uwaga: w listopadzie 2019 wykładu z matematyki dyskretnej nie będzie, wykład z analizy matematycznej odbywać się w godz. 12:15—14:00.

Studia I stopnia, 2 rok

 • 8:00—11:15, Programowanie obiektowe, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 109, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 2, 25
 • 11:30—13:00, Systemy operacyjne, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 2, 109, dr Arkadiusz Mirakowski, gr. 1, 25
 • 13:30—16:45, Język angielski, mgr Andrzej Szabała, 310, mgr Zbigniew Wałowski, 309

Studia I stopnia, 3 rok

 • 8:45—10:30, Teoretyczne podstawy informatyki, wykład, dr Hanna Furmańczyk, 1
 • 10:45—13:00, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, wykład, dr Andrzej Borzyszkowski, 1
 • 13:30—15:45, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, gr. 1, dr Andrzej Borzyszkowski, 109
 • 16:00—18:15, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 1, 109
 • 13:30—15:45, Technologie .NET, laboratorium, dr Tomasz Borzyszkowski, gr. 2, 51
 • 16:00—18:15, Kryptografia i bezpieczeństwo systemów informatycznych, laboratorium, gr. 2, dr Andrzej Borzyszkowski, 51
Uwaga: w listopadzie 2019 wykładu z teoretycznych podstaw informatyki nie będzie.

Studia II stopnia, 1 rok

 • 9:45—11:15, W. fakult.—modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R, laboratorium, dr Joanna Czarnowska, 39
 • 11:30—13:00, Język angielski, mgr Irena Janicka, gr. A/175/19B2C1, 311, mgr Andrzej Szabała, 310, mgr Zbigniew Wałowski, 309
 • 13:30—15:00, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 1, 110
 • 15:15—16:45, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 1, 110
 • 17:00—18:30, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 1, 110
 • 13:30—15:00, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 2, 29
 • 15:15—16:45, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 2, 29
 • 17:00—18:30, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 2, 29
 • 13:30—15:00, Projekt zespołowy, laboratorium, dr Emilia Lubecka, gr. 3, 39
 • 15:15—16:45, Inteligencja obliczeniowa, laboratorium, mgr Grzegorz Madejski, gr. 3, 39
 • 17:00—18:30, Zaawansowane języki programowania, laboratorium, dr Włodzimierz Bzyl, gr. 3, 39

Studia II stopnia, 2 rok

 • 8:30—10:00, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 1, mgr Grzegorz Madejski, 210
 • 10:15—11:45, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia gr. 1, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 10:15—11:45, Obliczalność i złożoność, ćwiczenia, gr. 2, mgr Grzegorz Madejski, 209
 • 12:00—13:30, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, wykład, dr Maciej Dziemiańczuk, 209
 • 13:45—15:15, Matematyka dla informatyków—kombinatoryka, ćwiczenia gr. 2, dr Maciej Dziemiańczuk, 210
 • 14:00—17:15, W. fakult.—Symulacje 3D, wykład+laboratorium, dr Piotr Arłukowicz, 25
 • 17:20—18:50, Seminarium magisterskie, dr Piotr Arłukowicz, 25
A. Borzyszkowski