Wybór przedmiotów fakultatywnych - studia stacjonarne
2024-01-14 23:00:00
Przedmioty obieralne - semestr letni 2023/24
Wybór przedmiotów fakultatywnych w semestrze letnim 2023/2024 dla studiów stacjonarnych (wszystkie kierunki) odbędzie się w okresie 30.01.2024 (wtorek), godz. 10:00 - 31.01.2024 (środa), godz. 10:00 przez stary Portal Studenta (FAST).
Informatyka profil ogólnoakademicki
Studia licencjackie dzienne - Rok III specjalność Ogólna
Należy wybrać: 3 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30h laboratorium
oraz 3 przedmioty w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30 h laboratorium:
Algorytmy przetwarzania obrazów cyfrowych - Dr A. Rowińska-Schwarzweller
Programowanie współbieżne - Dr P. Pączkowski
Programowanie w języku Python
Zaawansowane technologie sieciowe - Dr A. Kostulak
15 wykład + 15h laboratorium:
Zarządzanie projektem informatycznym - Dr Monika Woźniak
Grafowe bazy danych - Dr inż. Magda Dettlaff
Zaawansowane programowanie w C++  Dr Tomasz Borzyszkowski
Wprowadzenie do grafiki 3D - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Informatyka profil praktyczny - Rok II
Należy wybrać: 2 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30 h laboratorium
oraz 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30h laboratorium:
Wstęp do programowania deklaratywnego - Dr hab. Ch. Schwarzweller, Prof. UG
Programowanie w języku Golang - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Algorytmy numeryczne - Dr Ł. Kuszner
15h wykład + 15h laboratorium:
Podstawy kryptografii - Dr A. Borzyszkowski
Zaawansowane programowanie w C++ Dr T. Borzyszkowski
Studia magisterske stacjonarne
Studenci I i II roku wybierają 2 przedmioty w wymiarze 30h wykład, 30h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30h laboratorium:
Animacja 3D - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R - Dr J. Czarnowska
Podstawy Informatyki Kwantowej - Dr hab. K. Horodecki, Prof. UG
Wzorce projektowe - Dr T. Borzyszkowski
Wprowadzenie do programowania w logice - Dr hab. Ch. Schwarzweller, Prof. UG
Algorytmy przetwarzania obrazów cyfrowych - Dr A. Rowińska-Schwarzweller
Studenci I roku wybierają dodatkowo 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
15h wykład + 15h laboratorium:
Patenty na oprogramowanie - Dr A. Rowińska-Schwarzweller
Zaawansowane programowanie w C++  Dr Tomasz Borzyszkowski
Sylabusy przedmiotów
A. Kostulak