Wybór przedmiotów fakultatywnych - studia stacjonarne
2023-01-18 01:00:00
Przedmioty obieralne - semestr letni 2022/23
Zapisy odbędą się w okresie od 24.01.2023, godz 12:00 do 26.01.2023, godz. 12:00 poprzez Portal Studenta
Osoby powtarzające semestr dokonują wyboru przedmiotów wysłając maila do opiekuna roku.
Informatyka ogólnoakademicka
Studia licencjackie dzienne - Rok III specjalność Ogólna
Należy wybrać: 3 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30h laboratorium
oraz 3 przedmioty w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30 h laboratorium:
Wprowadzenie do Machine Learning - Dr hab. V. Onyshchenko, Prof. UG
Programowanie współbieżne - Dr P. Pączkowski
Technologie Front-End - Mgr M. Miotk
Zaawansowane technologie sieciowe - Dr A. Kostulak
15 wykład + 15h laboratorium:
Zarządzanie projektem informatycznym - Dr Monika Woźniak
Grafowe bazy danych - Dr inż. Magda Dettlaff
Zaawansowane programowanie w C++  Dr Tomasz Borzyszkowski
Wprowadzenie do grafiki 3D - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Informatyka praktyczna - Rok II
Należy wybrać: 2 przedmioty w wymiarze 30h - wykład, 30 h laboratorium
oraz 1 przedmiot w wymiarze 15h wykład, 15h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30h laboratorium:
Wstęp do programowania deklaratywnego - Dr hab. Ch. Schwarzweller, Prof. UG
Programowanie w języku Golang - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Algorytmy numeryczne - Dr Ł. Kuszner
15h wykład + 15h laboratorium:
Podstawy kryptografii - Dr A. Borzyszkowski
Zaawansowane programowanie w C++ Dr T. Borzyszkowski
Studia magisterske dzienne
Studenci I i II roku wybierają 2 przedmioty w wymiarze 30h wykład, 30h laboratorium
Przedmioty do wyboru:
30h wykład + 30h laboratorium:
Animacja 3D - Dr P. Arłukowicz, Prof. UG
Modelowanie zdarzeń ekstremalnych w R - Dr J. Czarnowska
Podstawy Informatyki Kwantowej - Dr hab. K. Horodecki, Prof. UG
Wzorce projektowe - Dr T. Borzyszkowski
Wprowadzenie do programowania w logice - Dr hab. Ch. Schwarzweller, Prof. UG
Sylabusy przedmiotów
A. Kostulak