Odwołanie zajęć
2021-10-02 09:00:00
Wszystkie zajęcia Pana Dr Łukasza Kusznera w okresie 04.10.2021-15.10.2021 zostają odwołane.
Zajęcia odbędą się w innym terminie ustalonym ze studentami.
A. Kostulak