Migracja poczty
2019-06-06 12:00:00
Migracja poczty dotyczy kont w domenach:

1 - (inf|mat).ug.edu.pl
2 - ug.edu.pl - tzw. julia (dotyczy osób które z tego korzystają)

Po zgłoszeniu użytkownika (p. Marcina Babnisa), procedura będzie wyglądać jak poniżej:
- założenie konta w O365 przez pracownika Centrum Informatycznego UG wraz z dopisaniem do niego obecnie używanych aliasów poczty przychodzącej, jedynym adresem z którego będziemy wysyłali pocztę będzie: imie.nazwisko@ug.edu.pl (imię i nazwisko bez polskich liter),
- przekierowanie nowo przychodzącej poczty na nowy serwer
- migracja obecnych zasobów:
Ad 1. (inf|mat).ug.edu.pl
  - foldery z pocztą:
użytkownik może przekopiować sobie dane korzystając z klienta poczty np. Outlook, Thunderbird; pliki z pocztą pozostają bezterminowo do dyspozycji użytkowników na sigmie oraz w sieci lokalnej MFI na dysku H: 
  - książka adresowa (dotyczy osób korzystających z poczty przez WWW)
zostanie udostępniona w formie pliku CSV, który będzie można zaimportować w nowym interfejsie,
Ad 2. ug.edu.pl 
  dane zostaną przeniesione automatycznie.
    
Nowa poczta będzie dostępna w kliencie pocztowym Outlook i innych obsługujących protokół IMAP oraz pod adresem outlook.office365.com przez przeglądarkę WWW. 
Jako login podajemy imie.nazwisko@ug.edu.pl.
Ustawienia serwera:
Poczta przychodząca IMAP:
Server name: outlook.office365.com
Port: 993
Encryption method: TLS
Poczta wychodząca SMTP
Server name: smtp.office365.com
Port: 587
Encryption method: STARTTLS