Zasady korzystania z laboratoriów komputerowych i zakładania kont dla zajęć spoza Wydziału MFI
2015-08-18 13:53:00

Komputery znajdujące się w laboratoriach wymagają zalogowania się, dlatego osoby nie mające konta na naszych serwerach muszą wystąpić o założenie tymczasowego konta.
Dotyczy to zarówno prowadzących zajęcia, jak i uczestników organizowanych imprez i konferencji, w szczególności gości zagranicznych.
[wynika to z USTAWY z dnia 16 lipca 2004]

Listę uczestników należy przesłać na adres konta@inf.ug.edu.pl z adresu na domenie ug.edu.pl [nie onet,wp,gmail...] najlepiej w załączniku tekstowym [.txt] i zawierającym:

 • dla studentów UG:
  imię; nazwisko; numer albumu; rok i kierunek studiów
  
 • dla pracowników UG
  imię;nazwisko;wydział|jednostka
 • lub dla uczestników spoza UG
  imię;nazwisko;przynależność [szkoła,uczelnia,organizacja]
Dane każdego z użytkowników powinny być w osobnej linii i muszą jednoznacznie identyfikować konkretną osobę.
Jeśli przykładowo w grupie znajduje się dwóch Marcinów Kowalskich należy dodać parametr, który ich rozróżnia [np. data urodzenia]. Dane przyjmujemy tylko w postaci elektronicznej w w/w formie. Dane prosimy przysyłać najpóźniej na 2 dni robocze przed rozpoczeciem zajęć/konferencji.
Dane założonych kont są odsyłane na adres, z którego dostaliśmy listę.
Warto podejść do nas przed zajęciami w celu zapoznania się z zasadami korzystania z sali [logowanie,sprzęt m/m,procedura pobierania i zdawania kluczy]. W tym celu proszę wybrać moment, kiedy sala jest wolna.
Obciążenie sal można sprawdzić tu:
https://inf.ug.edu.pl/mrbs/