Konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA
2021-07-08 08:00:00
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki z upoważnienia Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, ogłasza konkurs na 2 stanowiska ASYSTENTA
w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w Instytucie Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego.
 
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r.
 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:  do 30 sierpnia 2021 r.

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU:  10 wrzesień  2021 r.

WARUNKI ZATRUDNIENIA: 100% etatu, umowa o pracę na czas określony dwóch lat
 od 1.10.2021 r.

SPIS WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, które należy elektronicznie wysłać, oraz inne informacje znajdują się poniżej w dokumencie zatytułowanym Konkurs na 2 st. Asystenta w II UG .

Prosimy zapoznać się z jego treścią.
( Prosimy o przesyłanie ofert drogą elektroniczną na adres:
sekretariat.inf@ug.edu.pl )
Sekretariat Instytutu Informatyki UG

Dokumenty powiązane z artykułem

  • KONKURS na 2 st. ASYSTENTA 2021 r  
  • Klauzula Informacyjna  
  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych