Egzaminy licencjackie
2020-06-26 16:03:00
Egzaminy licencjackie w tym roku odbywać sie będą w rygorach opisanych w zarządzeniu 35/R/20 Rektora UG.  W szczególności będą to egzaminu ustne indywidualne przeprowadzane zdalnie w aplikacji Teams.  Egzaminy przeprowadzą komisje egzaminacyjne w skład których wejdą promotor i recenzent pracy dyplomowej plus przewodniczący.  Będzie trzech przewodniczących
  • dr hab. prof. UG Tomasz Dzido
  • dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller
  • dr hab. prof. UG Paweł Żyliński
Egzaminy będą odbywac się w dniach 13/14/15 lipca br.  Szczegółowy indywidualny harmonogram egzaminów lipcowych znajduje się w pliku egzamin-lic-lista.  Egzaminy wrześniowe odbywać się będą ok. 17 września.  Wszystkie terminy są wspólne dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, również dla studentów, którzy pracę złożyli w zeszłym roku a dopiero dziś przystępują do egzaminu.
Uczestnicy egzaminu powinni zalogować się do aplikacji Teams w godzinach spodziewanego egzaminu i oczekiwać zaproszenia ze strony komisji.  W trakcie egzaminu należy spodziewać się prośby o opuszczenie spotkania na kilka chwil i ponowne dołączenie w celu usłyszenia oceny.  Proszę być przygotowanym z mikrofonem i kamerą.  Zgodnie z zarządzeniem Rektora, egzamin może być nagrywany.
Pytania egzaminacyjne z jednej stony będą nawiązywać do znanych zagadnień, z drugiej strony należy się spodziewać wykorzystania tej formuły egzaminu w celu zadania pytań bardziej związanych z konkretną pracą.

Prosimy sprawdzić maile w celu uzyskania dalszych informacji technicznych.


 
A.Borzyszkowski