Egzaminy licencjackie - 22 wrzesień
2020-09-15 00:00:00
Egzaminy licencjackie w tym roku odbywać sie będą w rygorach opisanych w zarządzeniu 35/R/20 Rektora UG.  W szczególności będą to egzaminy ustne indywidualne przeprowadzane zdalnie w aplikacji Teams.  Egzaminy przeprowadzi komisja egzaminacyjna w skład której wejdą promotor i recenzent pracy dyplomowej oraz przewodniczący - dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller
Egzaminy będą odbywac się w dniu 22 września br.  Szczegółowy indywidualny harmonogram egzaminów:
 
dr hab. prof. UG Christoph Schwarzweller - przewodniczący komisji
godz promotor recenzent student
08:30 Dr inż. Mirakowski Dr inż. Lubecka 243983
09:00 Dr Pączkowski Dr inż. Lubecka 238219
09:30 Dr Pączkowski Dr T.Borzyszkowski 253904
10:00 Dr Kostulak Dr Bzyl 255185
10:30 Dr Kostulak Dr Neumann 253925
11:00
11:30 Dr Kostulak Dr Dybizbański 253966
12:00 Dr Kostulak Dr Dybizbański 253824
12:30 Dr Kostulak Dr inż. Skurczyński 236174
13:00 Dr Furmańczyk Dr inż. Skurczyński 253945
13:30 Dr Furmańczyk Dr inż. Skurczyński 253926
14:00 Dr inż. Skurczyński Dr Bzyl                                246817
 
Termin jest wspólny dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, również dla studentów, którzy pracę złożyli w zeszłym roku a dopiero dziś przystępują do egzaminu.
Uczestnicy egzaminu powinni zalogować się do aplikacji Teams w godzinach spodziewanego egzaminu i oczekiwać zaproszenia ze strony komisji.
W trakcie egzaminu należy spodziewać się prośby o opuszczenie spotkania na kilka chwil i ponowne dołączenie w celu usłyszenia oceny.
Proszę być przygotowanym z mikrofonem i kamerą.  Zgodnie z zarządzeniem Rektora, egzamin może być nagrywany.
Pytania egzaminacyjne z jednej stony będą nawiązywać do znanych zagadnień, z drugiej strony należy się spodziewać wykorzystania tej formuły egzaminu w celu zadania pytań bardziej związanych z konkretną pracą.

Prosimy sprawdzić maile w celu uzyskania dalszych informacji technicznych.
 
A. Kostulak