Aktualizacje serwera Sigma
2016-09-12 12:00:00
Nowy serwer Sigma
 
W dniu 16.09.2016r. (2 dni po zakończeniu sesji poprawkowej) nastąpi przełączenie serwera Sigma na nową maszynę. W wyniku podmiany serwera, podczas nawiązywania połączenia SSH z adresem `sigma.ug.edu.pl` może wystąpić następujący błąd:
 
Host key verification failed.

Informuje on o tym, iż zmienił się klucz weryfikacyjny serwera. Żeby móc zalogować sie na serwer, należy usunąć stary klucz bezpośrednio z pliku `~/.ssh/known_hosts` lub przy pomocy komendy:
 
ssh-keygen -R <nazwa-hosta>

Nowa konfiguracja serwera Sigma 
 
System: Ubuntu 16.04.1 LTS
Baza: PostgreSQL 9.5

Miejsce na dysku Sigma + Laboratoria

Na serwerze, oraz na komputerach w laboratoriach zamontowany zostanie dodatkowy lokalny udział `/var/sandbox` pełniący role dodatkowego folderu dla `/tmp`. Wielkość udziału uzależniona jest od wielkości dysków w salach. Na serwerze Sigma wynosi on 100GB. Zapisane tam dane nie zliczają się do quoty użytkownika.
 
Miejsce to może służyć do np. kompilacji większych aplikacji, instalacji gemów Rubiego, czy paczek Node.js. Z uwagi na ograniczone zasoby dyskowe użytkowników, prosimy prowadzących zajęcia o uwzględnienie tego rozwiązania przy konfigurowaniu środowiska pracy. 
 
Należy pamiętać, że dane zapisane na ten udział mają charakter lokalny, oraz zastrzegamy sobie możliwość ich wyczyszczenia w dowolnym momencie.

Konfiguracja serwera PostgreSQL
 
Wersja: PostgreSQL 9.5
 
W związku z aktualizacja serwera, oraz bazy, zostanie ona wyczyszczona. Jeśli istnieje konieczność odzyskania danych z poprzedniej bazy prosimy o wysłanie zgłoszenia pod adres: sigma@inf.ug.edu.pl

Do serwera można się zalogować na następujące sposoby:
  • Autoryzacja do serwera PostgreSQL znajdującego się na serwerze Sigma zdalnie z komputerów w laboratoriach odbywa się za pośrednictwem loginu i hasła użytkownikam.
  • Autoryzacja do serwera PostgreSQL lokalnie z serwera Sigma odbywa się automatycznie po ID użytkownika uruchamiającego proces (np. skrypty uruchomione na Sigmie nie wymagają hasła do połączenia z bazą).
  • Autoryzacja do serwera PostgreSQL zdalnie z poza sieci PK jest niemożliwa.

Konfiguracja serwera Apache
 
Warto przypomnieć, że tak jak pod koniec zeszłego roku akademickiego tak i teraz wszystkie skrypty PHP uruchamiane na serwerze Sigma przez serwer Apache uruchamiane są przy użyciu ID użytkownika, który jest właścicielem pliku, a jego procesy dziedziczą po nim wszystkie jego uprawnienia do zapisu i odczytu. Pliki zapisane przy pomocy takiego skryptu na dysku, zliczają się do quoty użytkownika.