Wybory wykładów fakultatywnych studiów niestacjonarnych II stopnia
2023-09-28 21:33:00

Zgodnie z planem studiów, studenci studiów magisterskich muszą wybrać przedmioty fakultatywne. Wybory fakultetów na semestr letni (2 i 4 semestr studiów) odbędą się w styczniu 2024 r. Wybory fakultetów na semestr 1 i 3 odbędą się w terminie

  • Studenci 1 roku: 4.10 g. 18:00 do 5.10 g. 18:00.
  • Studenci 2 roku: 4.10 g. 20:00 do 5.10 g. 18:00.
Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity na przedmioty są ograniczone, obowiązuje zasada pierwszeństwa zgłoszenia się podczas zapisów. Prowadzący nie przyjmują indywidualnych zapisów. Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: andrzej.borzyszkowski at ug.edu.pl.

  • Studenci 1 roku powinni wybrać
    • jeden przedmiot fakultatywny
  • Studenci 2 roku powinni wybrać
    • dwa przedmioty fakultatywne

W semestrze letnim studenci obu roczników będą musieli wybrać po dwa przedmioty fakultatywne.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów, i kończą się egzaminem.


Przedmioty fakultatywne:

nazwa przedmiotu prowadzący
Symulacje 3D dr Piotr Arłukowicz, prof. UG
Pakiety matematyczne dla informatyków dr hab. Wiesław Miklaszewski, prof. UG
Zarządzanie projektem informatycznym dr Monika Woźniak
Logika dla informatyków dr Andrzej Borzyszkowski

Uwaga: Wykłady "Pakiety matematyczne dla informatyków" oraz "Zarządzanie projektem informatycznym" odbywać się będą równolegle nie mogą być więc wybrane oba.

Uwaga: Wykład "Symulacje 3D" przeznaczony jest wyłącznie dla studentów II roku, dla uczestników wcześniejszych wykładów z grafiki 3D z tym samym prowadzącym.

Przedmioty fakultatywne planowane na semestr letni (co najmniej):

nazwa przedmiotu prowadzący
Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz, prof. UG
Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
Sieci Petriego dr Andrzej Borzyszkowski
Programowanie grafiki 3D w OpenGL dr Maciej Dziemiańczuk
A. Borzyszkowski