Wybory wykładów fakultatywnych, studia niestacjonarne II stopnia, sem. letni 2022
2023-01-28 21:59:00


W dniach 6 - 8 lutego br. studenci studiów niestacjonarnych drugiego stopnia dokonają wyboru wykładów fakultatywnych na semestr letni bieżącego roku akademickiego.

Zapisy odbywać się będą poprzez panel studenta. Limity liczby studentów na poszczególne wykłady są ograniczone.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: andrzej.borzyszkowski ug.edu.pl.

Studenci zarówno pierwszego jak i drugiego roku zobowiązani są do zaliczenia dwóch wykładów fakultatywnych w semestrze letnim. Wykłady "Wzorce projektowe" oraz "Programowanie funkcyjne" będą odbywać się równolegle w związku z czym niemożliwy jest wybór obu jednocześnie.

Zapisy studentów drugiego roku rozpoczną się 6 lutego, godz. 18:00, a studentów pierwszego roku 7 lutego, godz. 18:00.

Studenci, którzy nie zaliczyli w przeszłości jakiegoś wykładu fakultatywnego muszą dokonać zapisu od nowa, dawne zapisy nie są brane pod uwagę. W szczególności nie ma ani obowiązku ani gwarancji, że powtarzany będzie ten sam przedmiot.

Wszystkie przedmioty do wyboru są 40 godzinne, 20 godz. wykładów plus 20 godz. laboratoriów i kończą się egzaminem.

nazwa przedmiotu

prowadzący

Grafika 3D dr Piotr Arłukowicz, prof. UG
Programowanie funkcyjne dr hab. Christoph Schwarzweller, prof. UG
Sieci Petriego dr Andrzej Borzyszkowski
Wzorce projektowe dr Tomasz Borzyszkowski
A.Borzyszkowski