Wybory seminariów magisterskich studiów niestacjonarnych sem. letni 2021
2021-02-02 00:00:00

11 lutego br. od godz. 18:00 studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych drugiego stopnia będą dokonywać wyboru seminarium magisterskiego. Wybór seminarium magisterskiego będzie obowiązywać również w przyszłym roku -- seminarium trwa trzy semestry i prowadzi do przygotowania pracy magisterskiej.

Uwaga: Zapisy zasadniczo odbywać się będą poprzez panel studenta. Jednak pierwszeństwo w zapisach będą mieli studenci zgłoszeni bezpośrednio przez prowadzącego seminarium (jeśli wyrażą oni zgodę na takie zapisy, zapisy muszą dotrzeć do mnie do 10 lutego br.). Poza tym obowiązuje zasada pierwszeństwa.

Wszelkie uwagi dotyczące zapisów proszę kierować do mnie: a.borzyszkowski inf.ug.edu.pl.

Seminarium magisterskie (do końca studiów)

 
nazwa seminarium prowadzący
Geometria, grafy, algorytmy. prof. UG dr hab. Paweł Żyliński
Technologie obiektowe i elementy sztucznej inteligencji. dr Tomasz Borzyszkowski
Algorytmiczna teoria grafów. dr Hanna Furmańczyk
Obliczenia_rozproszone. Technologie i zastosowania. dr Jakub Neumann
A.Borzyszkowski